Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35608
Løs likningssettet på lommeregneren:


[0.4x+1.2y=162.4x3.4y=5]

2

ID: 51118

Løs likningssettet ved regning, og tolk likningssettet grafisk. Tegn grafene i et koordinatsystem.

[x+2y=12x+y=3]

3

ID: 82330

Beate og Tina kjøpte CD'er og DVD'er på salg der alle CD'ene hadde samme pris og alle DVDene kostet like mye. Beate betalte for 4 CD'er og 3 DVD'er 453,90 kr. Tina brukte 399,90 kr på 5 CD'er og 2 DVD'er. Hvor mye kostet en CD og en DVD i denne butikken?

4

ID: 35151
Løs ligningssettet ved regning:

[2xy=3x22x+y=1]

5

ID: 34838
Løs ligningssettet ved regning:

[x+2y=5x+y=2]

6

ID: 34848
Løs ligningssettet ved hjelp av lommeregneren:

[0.1x+y=2.40.4x+y=3.4]

7

ID: 35596
Susanne betalte 260 kroner for 10 £ og 20 $ i en bank. Marie betalte 450 kroner for 20 £ og 30 $. Hva var kursen på pund (£) og dollar ($)?

8

ID: 28292
Løs ligningssettet:

[(x2)2+y=55x7y=18]

9

ID: 82324

En bilbutikk bestilte tilsammen 40 oljefiltere og luftfiltere til 16 502,40 kr. Én oljefilter koster 547,20 kr og en luftfilter koster 230, 40 kr. Hvor mange oljefiltere og hvor mange luftfiltere var det bestilt?

10

ID: 34839
Løs ligningssettet ved regning:

[3x+4y=16x+y=7]

Fasit

1

ID: 35608
Fasit:
x14.2,y8.6

2

ID: 51118
Fasit:

x=1,y=1

3

ID: 82330
Fasit:

En CD kostet 41,70 kr og en DVD kostet 95,70 kr.

4

ID: 35151
Fasit:
x =2 og y=1 eller x = -2 og y = -7

5

ID: 34838
Fasit:
x = 3, y = 1

6

ID: 34848
Fasit:
x=2 og y = 2.6

7

ID: 35596
Fasit:
1 pund er 12 kr, 1 dollar er kr 7.

8

ID: 28292
Fasit:
x = - 2, y = - 4 eller
x=237,y=1149

9

ID: 82324
Fasit:

Det ble bestilt 23 oljefiltere og 17 luftfiltere.

10

ID: 34839
Fasit:
x = -1 og y = 1