Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35452
Skriv så enkelt som mulig:

(313)2(32)34(312)13

2

ID: 81992

Regn ut og skriv så enkelt som mulig.

(102)3(103)1610(104)12

3

ID: 35286
Regn ut

(3)2

4

ID: 35398
Regn ut uten lommeregner.


643

5

ID: 35386

Vis at

12=23

6

ID: 35318

Regn ut:

3435

7

ID: 27801
Skriv så enkelt som mulig:

100013

8

ID: 35395
Regn ut:

10126

9

ID: 82014

Forenkle uttrykket.

11+xpq+11+xqp

10

ID: 35412
Regn ut:

2713

Fasit

1

ID: 35452
Fasit:
9

2

ID: 81992
Fasit:

104

3

ID: 35286
Fasit:
9

4

ID: 35398
Fasit:
-4

5

ID: 35386
Fasit:

6

ID: 35318
Fasit:
3

7

ID: 27801
Fasit:
10

8

ID: 35395
Fasit:
100

9

ID: 82014
Fasit:

1

10

ID: 35412
Fasit:
3