Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35337
Faktoriser uttrykket:
12x2+2x+2

2

ID: 51015

Skriv brøkene uten kvadratrot i nevneren:

a) 53+1

b) 25+2

c) 71313+7

3

ID: 34717
Bruk en av kvadratsetningene til å regne ut:

10397

4

ID: 82814

Faktoriser uttrykket a2+nan.

5

ID: 35360
Regn ut ved hjelp av andre kvadratsetning:

3(4x - 1)2 - (3x - 2)2

6

ID: 35207
Regn ut:

(2x - 9)(2x + 9)

7

ID: 35430
La a og b være to vilkårlige tall. Vis at vi alltid har

a2+b22ab
Hva vet vi om tallene a og b dersom det er likhet?

8

ID: 34692
Bruk passende kvadratsetning til å regne ut:

(q+3)(q3)

9

ID: 35208
Regn ut:

(4x - 7)(4x + 7)

10

ID: 35209
Faktoriser utrykket:

x2 - 4

Fasit

1

ID: 35337
Fasit:
12(x+2)2

2

ID: 51015
Fasit:

a) 5(31)2

b) 1023

c) 91103

3

ID: 34717
Fasit:
9991

4

ID: 82814
Fasit:

an(a+1)(a1)

5

ID: 35360
Fasit:
39x2 - 12x - 1

6

ID: 35207
Fasit:
4x2 - 81

7

ID: 35430
Fasit:
a = b

8

ID: 34692
Fasit:
q29

9

ID: 35208
Fasit:
16x2 - 49

10

ID: 35209
Fasit:
(x + 2)(x - 2)