Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 27979
Bruk kvadratsetningene baklengs på uttrykket nedenfor:

y2x2

2

ID: 35269
Regn ut ved hjelp av første kvadratsetning:

a) 3(x + 2)2
b) -(2t + 3)2
c) (9 + x)2

3

ID: 35208
Regn ut:

(4x - 7)(4x + 7)

4

ID: 35054
Faktoriser uttrykket:

9x21

5

ID: 51780

Bygg ut til fullstendig kvadrat, og finn den minste verdien av y.

a) y=x23x+5

b) y=2x2+2x7

6

ID: 35337
Faktoriser uttrykket:
12x2+2x+2

7

ID: 35553
Bygg ut til fullstendig kvadrat og avgjør for hvilke verdier av a likningen nedenfor har to løsninger:

x2 - 4x = a

8

ID: 35046
Faktoriser uttrykket:

4t29

9

ID: 82859

Du skal løse ut parentesene og forenkle uttrykket (xa)(x+a). Hva er det første du ser?

10

ID: 35272
Faktoriser uttrykket:

x2 + 14x + 49

Fasit

1

ID: 27979
Fasit:
(y+x)(yx)

2

ID: 35269
Fasit:
a) 3x2 + 12x + 12
b) -4t2 - 12t - 9
c) x2 + 18x + 81

3

ID: 35208
Fasit:
16x2 - 49

4

ID: 35054
Fasit:
(3x1)(3x+1)

5

ID: 51780
Fasit:

a) y=114

b) y=152

6

ID: 35337
Fasit:
12(x+2)2

7

ID: 35553
Fasit:
a > -4

8

ID: 35046
Fasit:
(2t+3)(2t3)

9

ID: 82859
Fasit:

Dette er tredje kvadratsetning, konjugatsetningen.

10

ID: 35272
Fasit:
(x + 7)2