Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 27914
Løs ligningssettet:

[x+y=17x2+y2=145]

2

ID: 28204
På en skole er det 850 elever. Det går 50 flere jenter enn gutter på denne skolen. Hvor mange gutter og hvor mange jenter går det på denne skolen?

3

ID: 28201
Løs ligningssettet:

[xy=6x2y=4]

4

ID: 34848
Løs ligningssettet ved hjelp av lommeregneren:

[0.1x+y=2.40.4x+y=3.4]

5

ID: 28206
Maren skal lage 5.6 liter saft for fotballaget til Håkon. Det skal være 6 ganger så mye vann som ren saft i blandingen. Hvor mye ren saft og hvor mye vann må du bruke? Bruk ligningssett med to ukjente.

6

ID: 35636
Løs likningssettet grafisk og ved regning:

[x2+y2=4yx=2]

7

ID: 35604
Løs likningssettet:

[x2+y2=254y=3x]

8

ID: 51118

Løs likningssettet ved regning, og tolk likningssettet grafisk. Tegn grafene i et koordinatsystem.

[x+2y=12x+y=3]

9

ID: 35622
Et firma produserer minnepinner og de regner at utgiftene U ( ikroner) ved å produsere x minnepinner kan skrives som U = a + bx der a og b er konstanter.

Ved en produksjon på 1000 enheter er utgiftene kr 4200. Når produksjonen er 2500 enheter, har utgiftene økt til kr 6300. Sett opp et likningssett og bestem a og b.

 

10

ID: 51112

Løs likningssettene:

a) [3xy=22x+2y=9]

b) [3x+y=522xy=52]

c) [2x+2y=1034xy=0] 

Fasit

1

ID: 27914
Fasit:
x = 8, y = 9 og omvendt

2

ID: 28204
Fasit:
450 jenter, 400 gutter

3

ID: 28201
Fasit:
x = 2 og y = 3 eller
x = - 6 og y = -1

4

ID: 34848
Fasit:
x=2 og y = 2.6

5

ID: 28206
Fasit:
0.8 liter ren saft og 4.8 liter vann.

6

ID: 35636
Fasit:
x = -2 og y = 0 eller x = 0 og y = 2

7

ID: 35604
Fasit:
x = -4 og y = -3 eller x = 4 og y = 3

8

ID: 51118
Fasit:

x=1,y=1

9

ID: 35622
Fasit:
1000b + a = 4200
2500b + a = 6300


a
= 2800 og b = 1,40

10

ID: 51112
Fasit:

a) x=5,y=7

b) x=1,y=12

c) x=13,y=43