Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 27893
Løs ulikheten:

(x3)(x+2)>0

2

ID: 82711

Løs ulikheten 2x25x+2<0.

3

ID: 27891
Løs ulikheten:

x2>5x

4

ID: 82720

Løs ulikheten x2+158x<0.

5

ID: 82758

Løs ulikheten 3x2+2x+2<2x2+x+4 ved regning.

6

ID: 49674

Løs ulikheten

1x>x

7

ID: 49678

Løs ulikheten

42x1>x+2

8

ID: 49675

Løs ulikheten

1x+11x1

9

ID: 35277
Løs ulikheten:

6x25x+1<0

10

ID: 82748

Løs ulikheten (x+1)(x1)x<0.

Fasit

1

ID: 27893
Fasit:
x > 0 for x <- 2 og x> 3

2

ID: 82711
Fasit:

12<x<2

3

ID: 27891
Fasit:
x>5

4

ID: 82720
Fasit:

3<x<5

5

ID: 82758
Fasit:

2<x<1

6

ID: 49674
Fasit:

0<x<1 og x<1

7

ID: 49678
Fasit:

x<3574 og 12<x<3+574

8

ID: 49675
Fasit:

1<x<1

9

ID: 35277
Fasit:
13<x<12

10

ID: 82748
Fasit:

x<1 og 0<x<1