www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Faginformasjon

Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskolen og videregående opplæring. Reformen har ført til en rekke endringer i skolens innhold, struktur og organisering fra første trinn i grunnskolen til siste trinn i videregående opplæring.

Betegnelser som Vg1P, Vg2T, S1, R2 og X er nå vanlige i den videregående skole, men ikke dermed sagt selvforklarende. Her kan du lese om hva som skjuler seg bak. I tillegg forklarer vi de kryptiske ordene man støter på i første møtet med høyere utdanning