Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
8. trinn
9. trinn
10. trinn

Representasjoner av funksjoner - et kortspill

Elevene utfordres til å se sammenhenger mellom ulike representasjoner for en funksjon. Spillet skaper refleksjon og diskusjon rundt egenskaper ved ulike funksjoner.

Lærerens instruksjoner

Kortene viser fem funksjoner representert som situasjon (retorisk), graf, tabell og funksjonsuttrykk. Her er et eksempel på fire representasjoner av en og samme funksjon:

Fremgangsmåte

Elevene deles i grupper på fem. De får utdelt kortene i tilfeldig rekkefølge og blir bedt om å sette sammen de kortene som hører sammen. Det er viktig at alle deltakerne kan forklare og begrunne gruppas løsning. Til slutt diskuteres løsningene i plenum.

Diskusjon i plenum

En god måte å organisere plenumsdiskusjonen på er som rekkefremlegg: hver gruppe får på tur presentere en funksjon og hver deltaker skal forklare en representasjon. Oppfølgingsspørsmålene bør fokusere på sammenhengen mellom de ulike representasjonene dersom elevene ikke utdyper dette.

Elevens oppgaveark

Eksempel på fire kort:

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 10. årssteget
  • Funksjonar
   • lage funksjonar som beskriv numeriske samanhengar og praktiske situasjonar, med og utan digitale verktøy, beskrive og tolke dei og omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar, som grafar, tabellar, formlar og tekstar
   • identifisere og utnytte eigenskapane til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og kvadratiske funksjonar og gje døme på praktiske situasjonar som kan beskrivast med desse funksjonane

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Gruppeoppgave.

 • Utstyr

  Kortene må kopieres, klippes opp og eventuelt lamineres i forkant av timen.

 • Tidsbruk

  En enkelttime.

 • Valg av tidspunkt

  Etter at elevene har jobbet med funksjonsbegrepet og ulike typer funksjoner.

Skrevet av

Håvard Evang
Håvard Evang

Institusjon

Flåtestad skole