Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Abu Ja'far Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi

Abu Ja'far Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi

Abu Ja'far Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi

FØDT: 780
DØD: 850

Abu Ja'far Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi levde og arbeidet i Bagdad. Algebra avhandlingen "Hisab al-jabr w'al-muqabala" var den mest berømte og viktige av alle al-Khwarizmis arbeider. Det er tittelen i denne teksten som gir oss ordet "algebra''.

Vi vet lite om livet til Abu Ja'far Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi, men han levde og arbeidet i Bagdad, som var hovedstaden i et stort islamsk rike. Dette riket strakte seg fra Middelhavet til India og ble styrt av en kalif. Harun al-Rashid ble den femte kalifen i Abbasiddynastiet den 14. september 786, rundt den tiden al-Khwarizmi ble født. Han hadde to sønner, den eldste var al-Amin og den yngste var al-Mamun. Harun døde i 809, og det ble en væpnet konflikt mellom brødrene. Al-Mamun vant den væpnede konflikten, og al-Amin ble beseiret og drept i 813. Etter dette ble al-Mamun kalif og hersket over riket fra Baghdad. Han stiftet et akademi som ble kalt Visdomens Hus hvor greske filosofiske og vitenskapelige arbeider ble oversatt.

Al-Khwarizmi og kollegaene hans, Banu Musa, var lærde i Visdommens Hus i Baghdad. Al-Khwarizmi arbeidet med støtte fra al-Mamun, og han tilegnet to av tekstene sine til kalifen. Disse var avhandlingene hans om henholdsvis algebra og astronomi.

Algebra-avhandlingen "Hisab al-jabr w'al-muqabala" var den mest berømte og viktigste av alle al-Khwarizmis arbeider. Det er tittelen i denne teksten som gir oss ordet "algebra''.

I den første delen av boken er hovedtemaet løsningen av lineære og kvadratiske ligninger skrevet helt og holdent med ord uten bruk av noen symboler.

Den andre delen av al-Khwarizmis algebra består av anvendelser og utarbeidede eksempler. Han fortsetter med å se på regler for å finne arealet av figurer slik som sirkelen, og også å finne volumet av legemer slik som sfæren, kjeglen og pyramiden. Denne delen har mer til felles med hinduistiske og hebraiske tekster enn med noe gresk arbeid.

Den siste delen av boken tar for seg kompliserte islamske regler for arv, men krever lite fra den tidligere algebraen annet enn å løse lineære ligninger. Al-Khwarizmi skrev også betydningsfulle arbeider om geografi, tidsregning og politisk historie.

Skrevet av

Tom Lindstrøm
Tom Lindstrøm

Institusjon

Universitetet i Oslo

Begrep

 • Minnetall

  Minnetall

  Minnetallet brukes i addisjon og er tallet vi må huske på (ha i mente). Minnetallet er for eksempel tiere(n) som skrives over tiere i regnestykket, fordi det ikke får plass på enerplassen. Minnetallet tas med når tiere summeres.

 • Algebra

  Algebra er den delen av matematikken som handler om strukturer, relasjoner og kvantiteter. I skolen er algebra ofte brukt som betegnelse på regning med bokstavuttrykk og ligninger.

  Et algebrauttrykk kan være:

  n + n + n + n + n = 5n

  Her har vi lagt sammen n til sammen 5 ganger.

 • Kjegle

  Kjegle

  En kjegle er en tredimensjonal figur som består av en grunnflate som samles i et punkt over flaten.

  Kjeksen til en kroneis har form som en kjegle.

  Volum : V = πr2h3
  Overflate : A = πr2+πrs 

 • Lineære ligninger

  Ligninger der alle de ukjente opptrer i første grad.

  Eksempel: 2x10+x=x+20

 • Pyramide

  Pyramide

  Et polyeder bestemt ved et polygon (grunnflaten) og et punkt utenfor planet som polygonet er i.

 • Sfære

  En sfære er definert som alle punktene i rommet med en fast avstand r, radien, fra et fast punkt.