Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Thomas Bayes

Thomas Bayes

Thomas Bayes

FØDT: 1702
DØD: 1761

Presten Thomas Bayes er mest kjent for sin sannsynlighetsteori som ikke ble utgitt før tre år etter hans død i 1761.

Faren til Thomas Bayes var en av de seks første prestene i England som ikke ble presteviet i den engelske statskirken. Thomas Bayes ble også presteviet utenfor statskirken, og var i begynnelsen en hjelper for faren i Holborn. Han var prest i Tunbridge Wells frem til 1752 da han pensjonerte seg, men fortsatte å bo i Tunbridge Wells.

Bayes ble valgt til "Fellow of the Royal Society" i 1742 til tross for at han på den tiden ikke hadde gitt ut et eneste arbeid om matematikk. Faktisk ble ingenting gitt ut under hans eget navn mens han levde. Bayes er mest kjent for sin sannsynlighetsteori. Han fremsatte denne teorien i "Essay towards solving a problem in the doctrine of chances" som ble gitt ut i "Philosophical Transactions of the Royal Society of London" i 1764, tre år etter Bayes' død.

Bayes konklusjoner ble akseptert av Laplace i et memoir fra 1781, gjenoppdaget av Condorcet (som Laplace nevner), og stod uutfordret frem til Boole stilte spørsmål ved dem i "Laws of Thought". Siden den tid har Bayes' metoder vært gjenstand for mye diskusjon.

Skrevet av

Tom Lindstrøm
Tom Lindstrøm

Institusjon

Universitetet i Oslo

Begrep

  • Sannsynlighetsteori

    Undersøkelser av mulige utfall av gitte begivenheter sammen med deres relative sannsyligheter og forekomster. Det er faktisk betydelig uenighet omkring nøyaktig hva sannsynlighet betyr i praksis. Noen matematikere anser det bare som en komponent i en abstrakt teori, mens andre gir det en tolkning basert på frekvensen av visse utfall.

Omtalt person

Pierre-Simon Laplace