Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Claude Mydorge

Claude Mydorge

Claude Mydorge

FØDT: 1585
DØD: 1647

Mydorge studerte geometri og fysikk. Han ga ut bøker om optikk og kjeglesnitt, og hans arbeider forenkler mange av Apollonius' beviser.

Claude Mydorge var utdannet jurist, men trengte egentlig ikke å jobbe, siden han kom fra en velstående familie. Han kunne vie mesteparten av sin tid til matematiske studier uten å måtte bry seg med å tjene til livets opphold.

Mydorge studerte geometri og fysikk. Han ga ut bøker om optikk og kjeglesnitt. For eksempel inneholder ”De sectionibus conicis” en mengde nye eksempler og ideer, som senere har blitt brukt av mange matematikere. Hans arbeider forenkler mange av Apollonius' beviser.

Mydorges bok ”Examen du livre des récréations mathématiques” ble gitt ut i 1630, og senere bøker, som for eksempel en av Denis Henrion (1659), ble ofte basert på denne.

Mydorge etterlot seg et upublisert manuskript med over 1000 geometriske problemer med løsninger.

Det var ikke bare matematiske problemer som interesserte Mydorge. Han arbeidet også med lys, spesielt refraksjon. Hans interesse for optikk gikk godt sammen med hans interesse for astronomiske observasjoner. Han var en nær venn av Descartes og laget mange optiske instrumenter til ham. De to delte en brennende interesse for å forklare synsevnen, og instrumentene og linsene var til hjelp i utviklingen av teorier om dette.

Et av Mydorges mest kjente resultater var en ekstremt presis måling av breddegraden til Paris. Han var også interessert i metoder for å bestemme lengdegrader og var pekt ut til å sitte i en komité som skulle avgjøre hvorvidt Morins metode for å bestemme lengdegraden ut ifra månens bevegelse var praktisk. Hérigone og Etienne Pascal satt i komitéen sammen med ham.

Skrevet av

Heidi Raude

Institusjon

Universitetet i Oslo

Begrep

  • Geometri

    Ordet kommer fra gresk og betyr jordmåling. Geometri er den delen av matematikken som handler om egenskaper, form og størrelser til 2D- og 3D-figurer. Geometrien ser på sammenhenger mellom vinkler, sider, sideflater og kanter, som gjør at vi kan utføre ulike beregninger med de ulike figurene.

  • Kjeglesnitt

    Et plant snitt av en kjegle og dette snittet blir en kurve som er løsningsmengden til en andregradslikning i to variable.

    Der er fire typer glatte kjeglesnitt: sirkel, ellipse, parabel og hyperbel.