Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Fase 4: Ulykke

Finansgruppe

 

Det har skjedd en ulykke på en av plattformene, og det foregår en ukontrollert utblåsning, det vil si at oljen strømmer opp av borehullet og går rett i sjøen. Det er fare for eksplosjon på plattformen og den må evakueres. Alt disponibelt lenseutstyr på naboplattformer må fraktes til plattformen, og det fort.

Det foreligger en del alternativer for å stoppe den ukontrollerte utblåsingen. Disse finner dere i vedlegget. Det er knyttet kostnader og risiko til alle alternativene. Dere må velge mellom dem og komme fram til et forslag til løsning.

Energigruppe

Oljen som strømmer opp av hullet sprer seg utover vannet. Totalt strømmer det ut ca. 25 l olje hvert sekund fra én brønn. Oljen legger seg på havet som et tynt lag, ca. 1 mm tykt og danner en sirkelskive med plattformen i sentrum. Dere må finne ut hvor stort oljeflaket blir på forskjellige tidspunkter: Etter 1 dag, etter 2 dager, etter 1 uke og så videre.

Etter en stund observerer dere at oljeflaket ikke er like tykt overalt. Det er ca. 3 mm inne ved plattformen og så blir det gradvis tynnere etterhvert som vi kommer lenger og lenger fra plattformen. Oljelaget ser ut som en kjegle. Kan dere nå finne ut hvor fort det brer seg utover?

 

Oljeflaket sett fra siden. Toppunktet er ved plattformen og er 3 mm høyt. Oljeflaket sett ovenifra, plattformen i midten.

 

Få tak i et værkart for Nordsjøen (i dag), plasser plattformen et sted og finn ut hvor oljeflaket vil havne. Dere må ta hensyn til strøm og vind.

Produksjonsgruppe

Transport av utstyr og materiell kritisk i en krisesituasjon. Vedlagte kart og avstandstabell mellom plattformene er gitt.

Dere har ansvaret for å samle inn lenseutstyr fra alle plattformene, men dere har bare ett skip til rådighet. Oppgaven deres går ut på å finne en rute som går innom alle plattformene, og som er så kort som mulig.