www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Derivasjon av sammensatte funksjoner

Videoen forklarer derivasjon av sammensatte funksjoner.


Oppgaver

1. Deriver funksjonen f(x)=(x2-2x)4.

FASIT

4(2x-2)(x2-2x)32. Deriver funksjonen f(x)=(x3+x)7.

FASIT

7(3x2+12x)(x3+x)63. Deriver funksjonen f(x)=ln7x+2.

FASIT

77x+24. Deriver funksjonen f(x)=e3x+2.

FASIT

3e3x+25. Deriver funksjonen f(x)=sin(x).

FASIT

12xcosx6. Deriver funksjonen f(x)=x5cosx2.

FASIT

x4(5cos(x2)-2x2sin(x2))7. Deriver funksjonen f(x)=5xex2.

FASIT

ex2(5+10x2)8. Deriver funksjonen f(x)=x2ln(x2).

FASIT

2xlnx2+2x9. Deriver funksjonen f(x)=sin52x.

FASIT

10cos2xsin42x

Publisert: 25.04.2017 Endret: 15.07.2017

Støtteemne

Derivasjon

Består av: