www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Potenser I

Videoen forklarer tre potensregler når potensene har felles grunntall, hva det vil si at eksponenten er lik null og hvordan man regner med negative eksponenter.


Begreper

Potens

En potens er et produkt der alle faktorene er like.

Eksempel:
4 · 4 · 4 kan skrives som 4³ .
3-tallet forteller hvor mange ganger 4 her skal stå som faktor. 4 er her grunntallet og 3 er eksponenten i potensen.

Generelt:
bª betyr et produkt med a stykker faktorer som alle er lik b.
Slik:
b · b · b · b · b ………·b (b er faktor a ganger).

Potens
,  

Dividend

Dividenden er det første tallet i en divisjon. Dividenden forteller hvor mye vi har før vi begynner å dele.
Eksempel: 32 : 8 = 4
Her er 32 dividenden.

Dividend
,  

Divisor

Divisor er det andre tallet i en divisjon.

Eksempel: 32:8=4. Her er 8 divisoren.

Når divisjonen skrives som brøk, kalles divisoren nevner.

Divisor
 

Oppgaver

1. Regn ut π0e05360.

FASIT

1

Løsningsforslag:

π0e0536

=111

=12. La x. Regn ut 2x223x3.

FASIT

43x53. La x. Regn ut 24x48x.

FASIT

12x54. La y og y0. Regn ut y3y4.

FASIT

1y=y15. La y og y0. Regn ut 2y4+yy3.

FASIT

2y+y26. La z. Regn ut (2z7)5.

FASIT

32z357. La x og x0. Regn ut (3x24x4)2.

FASIT

144x48. La a,b. Regn ut a2b3a3b4.

FASIT

a5b7

Løsningsforslag:

a2b3a3b4  

=a2a3b3b4

=a5b79. La x,y og x, y0. Regn ut x2y3(x2y)2.

FASIT


1x2y5

Publisert: 03.04.2017 Endret: 15.07.2017