www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Statistikk kan brukes til det meste

Hva er sannsynligheten for å vinne i lotto? Hvor mange prosent av befolkningen stemmer ved neste stortingsvalg? Hvilket TV-program hadde flest seere fredag kveld? Hva er forventet levealder for kvinner i Norge? Sannsynligheter, meningsmålinger og spørreundersøkelser med tilhørende konklusjoner er kanskje det de fleste forbinder med statistikk. Det mange ikke vet, er at statistikk er mye mer enn dette! Kort fortalt kan vi si at statistikk er en samling av begreper og metoder som brukes for å samle inn og tolke data om et gitt emne, og for å trekke slutninger når variasjon og usikkerhet er tilstede. Det meste er med andre ord statistikk!
 

DnBNOR, Gjensidige, Norsk Hydro, Havforskningsinsituttet, Rikshospitalet, Dagbladet, Roxar og Veidirektoratet. Dette er bare noen av kundene til Norsk Regnsesentral (NR). Felles for disse er at de alle trenger hjelp til det vi på NR er spesielt gode i, nemlig statistikk og matematisk modellering.  

PHOTO: Alligator film /BUG /Statoil PHOTO: Alligator film /BUG /Statoil

En avdeling på NR jobber kun med oljerelaterte problemstillinger, der hovedfokuset er å modellere geologien i et oljereservoar. Til dette trenger vi blant annet geologisk og fysisk kunnskap, samt innsamlede data fra f.eks. seismikk og brønnboringer. Når modellen er ferdig utviklet kan kunder som Statoil få vite hvor sannsynlig det er å finne ulike volumer med olje og/eller gass i det aktuelle området som er analysert.

I tillegg til vår oljeavdeling, har vi en avdeling til som jobber med mye annet spennende, blant annet innen områdene finans, forsikring, klima, helse og marine ressurser. Vi har for eksempel, i samarbeid med Havforskningsinstituttet, estimert hvor mange sild det er i enkelte norske havområder. Et forskningsfartøy måler årlig tettheten av sild med ekkolodd og alder/lengde på enkeltfisk fra trålprøver.

Kilde: www.photos.comKilde: www.photos.com

Basert på dette anslås sildebestanden. Anslagene er usikre. Man klarer blant annet aldri å undersøke hele sildefeltet. Forskningsfartøyet måler kun en smal stripe i et stort hav. Dessuten kan sildefeltet flytte på seg i løpet av et tokt. Bedre teknisk utstyr og ny beregningsmetodikk gjør det mulig å ta hensyn til mange samtidige kilder til målefeil og usikkerhet, og vise hvilke av disse som betyr mest. Det gir et riktigere bilde av totalusikkerheten og gir informasjon om hvordan man kan forbedre bestandsestimatene. Metodikken er generell, og kan også brukes på andre fiskearter.

Kilde: www.clipart.comKilde: www.clipart.com

Det er ofte viktig for kunder å anslå hvordan ulike størrelser og priser utvikler seg. Vi har blant annet laget en kompleks prismodell for olje og gass på oppdrag fra Norsk Hydro (nå Statoil). Oljeprisene påvirkes av mange forhold, deriblant politiske beslutninger. Fra tid til annen endrer de derfor karakter. Det gjør det utfordrende å modellere dem. Vil prishistorien gjenta seg? Gassprisene avhenger i nokså stor grad av oljeprisene. Dessuten har det europeiske gassmarkedet forandret seg mye de siste åra, blant annet på grunn av rørledningen mellom Storbritannia og Belgia, som sto ferdig i 1999. Prismodellen tar hensyn til sammenhengen mellom gass- og oljepriser. Samtidig søker den å gjenskape særtrekk slik som prishopp i gassprisene som følge av, for eksempel, at rørledningen er stengt.

Kort om bedriften:
NR (Norsk Regnesentral) er en privat, uavhengig stiftelse som holder på med anvendt oppdragsforskning innen IKT og statistisk modellering. Statistikkmiljøet på NR består av omtrent 40 forskere og er blant Europas største i sin nisje.

Mathilde WilhelmsenMathilde Wilhelmsen

Om kilden
Navn: Mathilde Wilhelmsen
Alder: 27 år
Bakgrunn: Jeg har vært forsker på NR i tre år. I løpet av denne tiden har jeg stort sett jobbet med prosjekter innen finans, forsikring og råvaremarkeder.

Hva er din utdannelse innen matematikk?
Sivilingeniør fra NTNU. Retning: industriell matematikk, statistikk.

Hvordan ble du interessert i matematikk?
Jeg har alltid likt matematikk, og synes det er kjekt å kunne bruke den til noe nyttig.

 

Publisert: 22.11.2010 Endret: 24.11.2010

Skrevet av

Mathilde Wilhelmsen
Mathilde Wilhelmsen

Institusjon

Norsk Regnesentral

Tilsvarende emner behandles også i

Eksterne lenker