Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Oljeeventyret, prosjektarbeid

Dette opplegget er delt opp i 5 faser og baserer seg hovedsakelig på integrert teamarbeid. Klassen deles i 6 team som får litt ulike oppgaver underveis.

Fase 1: Prosjekterings- og letefase
I denne fasen skal det hele prosjekteres, det skal letes etter olje og penger skal investeres.

Fase 2: Borefase
Dere skal finne ut hvor mye olje som er i brønnene og fortsette å vurdere de finansielle sidene.

Fase 3: Produksjonsfase
Plattformer skal bygges, dere må se hvordan dere kan få mest mulig olje ut av brønnene og se på miljøaspektene som må tas hensyn til.

Fase 4: ULYKKE!
Alle må trå til for å begrense katastrofen, olje renner ut, plattformen brenner, pengene forsvinner ut.

Fase 5: Oppsummering og avslutning
Plattformen skal hogges opp og det skal vurderes hva man gjør videre med tanke på energiproduksjon.

Forslag til fordeling ab team i de ulike fasene, tallene angir antall team som driver med de ulike oppgavene:

 

  Finans Lete Bore Energi Produksjon
Fase 1 1 4     1
Fase 2 2   4    
Fase 3 1       5
Fase 4 1     3 2
Fase 5       3 3