Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn
10. trinn

En kortkunst

Elevene kan leke med kortstokken og utføre kortkunsten. Deretter kan de prøve å finne ut av hvorfor kortkunsten stemmer.

Lærerens instruksjoner

Finn deg en vanlig kortstokk og bland alle kortene.

Du skal legge ett og ett kort på bordet, hele tiden med bildesiden opp.

Snu det øverste kortet. Hvis kortet er en 10-er eller høyere, stikker du kortet tilbake i bunken du har på hånda. Hvis ikke legger du kortet på bordet med bildesiden opp.
La oss anta at kortet er en 3-er. Legg nye kort på 3-eren med bildesiden opp, samtidig som du teller opp til 13. Dvs: Du teller 4, 5, ...13,- totalt 10 kort på toppen av 3-eren. Dette utgjør nå en bunke.

Ta så av neste kort og legg det på bordet med bildesiden opp ved siden av den første bunken du allerede har laget. Si at det denne gangen er en 6-er. Husk at hvis kortet er en 10-er eller høyere, legger du det tilbake i bunken du har på hånden! Legg nye kort opp på 6-eren med bildesiden opp, og tell opp til 13.

Fortsett med å lage nye bunker til du ikke lenger har kort igjen på hånden til å lage en 13-bunker. Si at du for eksempel legger ned en 4-er, og at du ikke har nok kort igjen på hånden til å telle opp til 13. Da stopper du. De kortene du ikke får lagt i en 13-bunke beholder du på hånden.

La oss anta at du totalt har fått 7 bunker på bordet. Snu alle bunkene slik at de ligger med baksiden opp. La en venn velge bort 4 av bunkene, slik at det bare er 3 bunker igjen på bordet. Det skal alltid bare være tre bunker igjen på bordet!

Be vennen om å snu det øverste kortet i to av bunkene. Han kan selv velge hvilke to. Si at kortene han snur har verdiene 3 og 6, du skal nå fortelle ham hvilket kort som ligger øverst i den siste bunken hvor kortet ikke er snudd.

Hvordan gjør du det?

Du tar nå og legger sammen verdien av de to kortene som er snudd. Slik situasjonen er over har vi da 9.

Til summen du har skal du alltid legge til 10. I vårt tilfelle får vi da 9 + 10 = 19. Ta så og legg til side 19 kort av de kortene du har på hånden. Til slutt teller du de kortene du sitter igjen med på hånden. La oss si at du sitter igjen med 8 kort på hånden. Da vet du at kortet som ligger øverst i den siste bunken har verdi 8. Imponerende?

Elevens oppgaveark

Finn deg en vanlig kortstokk og bland alle kortene.

Du skal legge ett og ett kort på bordet, hele tiden med bildesiden opp.

Snu det øverste kortet. Hvis kortet er en 10-er eller høyere, stikker du kortet tilbake i bunken du har på hånda. Hvis ikke legger du kortet på bordet med bildesiden opp.
La oss anta at kortet er en 3-er. Legg nye kort på 3-eren med bildesiden opp, samtidig som du teller opp til 13. Dvs: Du teller 4, 5, ...13,- totalt 10 kort på toppen av 3-eren. Dette utgjør nå en bunke.

Ta så av neste kort og legg det på bordet med bildesiden opp ved siden av den første bunken du allerede har laget. Si at det denne gangen er en 6-er. Husk at hvis kortet er en 10-er eller høyere, legger du det tilbake i bunken du har på hånden! Legg nye kort opp på 6-eren med bildesiden opp, og tell opp til 13.

Fortsett med å lage nye bunker til du ikke lenger har kort igjen på hånden til å lage en 13-bunker. Si at du for eksempel legger ned en 4-er, og at du ikke har nok kort igjen på hånden til å telle opp til 13. Da stopper du. De kortene du ikke får lagt i en 13-bunke beholder du på hånden.

La oss anta at du totalt har fått 7 bunker på bordet. Snu alle bunkene slik at de ligger med baksiden opp. La en venn velge bort 4 av bunkene, slik at det bare er 3 bunker igjen på bordet. Det skal alltid bare være tre bunker igjen på bordet!

Be vennen om å snu det øverste kortet i to av bunkene. Han kan selv velge hvilke to. Si at kortene han snur har verdiene 3 og 6, du skal nå fortelle ham hvilket kort som ligger øverst i den siste bunken hvor kortet ikke er snudd.

Hvordan gjør du det?

Du tar nå og legger sammen verdien av de to kortene som er snudd. Slik situasjonen er over har vi da 9.

Til summen du har skal du alltid legge til 10. I vårt tilfelle får vi da 9 + 10 = 19. Ta så og legg til side 19 kort av de kortene du har på hånden. Til slutt teller du de kortene du sitter igjen med på hånden. La oss si at du sitter igjen med 8 kort på hånden. Da vet du at kortet som ligger øverst i den siste bunken har verdi 8. Imponerende?

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga
 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  i felleskap eller parvis

 • Utstyr

  kortstokk

 • Tidsbruk

  15 minutter