Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn

Multiplikasjon med kortstokk

15 minutters undervisningsopplegg der elevene trener på regnearten multiplikasjon.

Lærerens instruksjoner

Del ut ett kortstokk til hver elev. Dersom eleven trenger øving i den lille multiplikasjonstabellen, kan man plukke ut kort 1 til 10 og spille med disse. Ellers kan man bruke hele kortstokken.

Elevene deles i par. Den første eleven legger opp ett kort, for eksempel 8 (nå trener vi på 8-gangen). Eleven legger neste kort ved siden av det første. Nå skal eleven si svaret på regnestykket

8 multiplisert med tallet på det andre kortet.

 • Svarer eleven feil eller bruker lang tid på å avgi svar, legger hun kortet nederst i bunken.
 • Svarer eleven riktig, legger hun det andre kortet bort.

Nå gjør den andre eleven det samme. Slik fortsetter de til bunken er tom.

 

Større utfordring

Eleven selv velger hvilket kort skal legges vekk etter riktig svar. På denne måten kan eleven øve på alle gangene (1-14 hvis hele kortstokken benyttes).

 

Konkurranse

Dersom elevene ønsker kan de konkurrere til første mann har tom bunke. I tillegg kan de bruke klokken og sette krav om at svaret må avgis i løpet av fem sekunder eller liknende.

 

Forlenge spillet

Bytt til et annet første kort og øv på en annen gange i multiplikasjonstabellen.

Elevens oppgaveark

Legg opp et kort.

Legg et nytt kort fra bunken ved siden av det første kortet. Finn produktet av tallene på kortene.

 • Svarer du feil eller bruker lang tid på å avgi svar, legg kortet nederst i bunken din.
 • Svarer du riktig, legg det andre kortet vekk.

Nå gjør den andre eleven det samme. Slik fortsetter dere til bunken er tom.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • utvikle og bruke varierte metodar for multiplikasjon og divisjon, bruke dei i praktiske situasjonar og bruke den vesle multiplikasjonstabellen i hovudrekning og i oppgåveløysing
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  I par.

 • Utstyr

  Et kortstokk per elev.

 • Tidsbruk

  15 minutter (eller mer)

 • Valg av tidspunkt

  Ved repetisjon eller øving av multiplikasjonstabellen.

Skrevet av

Lill Kristiansen
Lill Kristiansen

Institusjon

Mortensrud ressurssenter, Røde Kors