Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
5. trinn
6. trinn
7. trinn

Julekalender 2014, 5.- 7.trinn

Lærerens instruksjoner

ALT DU FINNER PÅ DISSE NETTSIDENE KAN DU LASTE NED I ET UTSKRIFTSVENNLIG FORMAT (pdf), se vedlegget i høyrespalten.

Årets julekalender for 5.-7. trinn består av enten de første 9 eller alle 12 oppgavene som kan løses uavhengig av hverandre (alle 12 oppgavene er i PDF-en). Oppgavene 6 til 12 er delt i to nivåer slik at du som lærer, eller eleven selv, kan velge hvilket nivå som passer best. Nivå I er det letteste.

Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav ett er riktig. Når dere har enten de første 9 bokstavene (oppgave 5 kan byttes ut med oppgave 11) eller alle 12 bokstavene skal disse settes sammen til et norsk ord, og det er dette ordet som er løsningen på julekalenderen for 5.-7.trinn. Oppgavene er nummerert, men rekkefølgen har ingenting å si – bokstavene må uansett stokkes om.

På side 2 finner du også et ark som elevene kan skrive bokstavene på etter hvert som de finner disse.

Tips for årets løsningsord gis eventuelt til elevene ETTER at oppgavene er løst:

9 bokstaver - klarer ikke å huske

12 bokstaver - musikkidolene

Klasser som ønsker å konkurrere om å vinne premier må sende inn løsningene innen 16. januar 2015. Det er læreren som på vegne av trinnet/gruppen skal sende inn løsningsordet ved å fylle inn nettskjemaet Løsningsord 2014 i høyrespalten på

http://matematikk.org/julekalenderen

Alle mottar en bekreftelse på innlevert svar. Hvis du i løpet av kort tid ikke har mottatt bekreftelse, betyr det at vi ikke har mottatt løsningsordet. I så fall, fyll vennligst inn nettskjemaet en gang til (husk å skrive e-postadressen din riktig).

Innsendingsfrist for konkurransen er 16. januar 2015.

Vinnerne offentliggjøres via startsiden, www.matematikk.org, 20. januar kl. 12.00.

Spørsmål kan sendes til post@matematikk.org

 

Lykke til med oppgavene og god jul!

Elevens oppgaveark

Eksempler på årets oppgaver for 5. - 7. trinn

Oppgave 5

Engelskboka, matematikkboka, norskboka, naturfagboka og geografiboka ligger stablet oppå hverandre.

Geografiboka ligger på engelskboka og norskboka ligger under matematikkboka. Engelskboka ligger over matematikkboka og naturfagboka er under norskboka.

Hvilken bok ligger nederst?

 

 

Oppgave 6, nivå II

Vekten av en plastbolle med klinkekuler er 50 gram. Når antallet klinkekuler dobles, veier glassbollen med klinkekulene 92 gram.

Hvor mye veier glassbollen hvis alle klinkekulene veier like mye?

Skrevet av

Hege Kaarstein
Hege Kaarstein

Institusjon

Universitetet i Oslo
matematikk.org