Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 93133

Regn ut

    a)    16+26

    b)    76+16

    c)    15+35

2

ID: 96251

a)    Hva er fellesnevneren til   23,95,34?

b)    Finn summen av disse brøkene. 

3

ID: 93230

Regn ut. Forkort svaret hvis mulig.

      18+711+34+52

4

ID: 49350

Hvilket tall mangler?

23+?3=1

23+?3=1

5

ID: 35021

Regn ut.

Regn ut:
34+3454

6

ID: 93165

Regn ut

     a)    15+2420

     b)    11417

7

ID: 50356

Hvilket tall er det minste som kan deles på tallene 3, 7, og 9 slik at svaret blir et helt tall?

8

ID: 92460

Hvilke av disse brøkene er likeverdige:

12,34,24,56

9

ID: 93156

Hvis nevnerene er 5, 8 og 1, hva er da fellesnevneren?

10

ID: 93134

Regn ut

     a)   34+64

     b)   18+18

     c)    75+15

Fasit

1

ID: 93133
Fasit:

a)   36=12

b)   86=43

c)   45

2

ID: 96251
Fasit:

a)    60

b)    18960=2110 

3

ID: 93230
Fasit:

35388

4

ID: 49350
Fasit:

1

5

ID: 35021
Fasit:

14

6

ID: 93165
Fasit:

a)   35

b)  114

7

ID: 50356
Fasit:

63

8

ID: 92460
Fasit:

Likeverdige brøker:

12og24

9

ID: 93156
Fasit:

40

10

ID: 93134
Fasit:

a)   94

b)   28=14

c)   85