Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 91889

Regn ut. Skriv hvor stor resten blir hvis divisjonen ikke går opp.

1467:62481:81328:5

2

ID: 91881

Regn ut:

13654:1009824:414,5:1000

3

ID: 91882

Regn ut:

157:10002388:627:10000

4

ID: 91907

Regn ut:

14:2(142):(22)(143):(23)(144):(24)(145):(25)

Ser du et mønster? Klarer du å forstå hvorfor vi ser dette mønsteret? Prøv å bruke den samme ideen til å finne svaret på disse stykkene, ved å multiplisere begge tallene med 10.

28:0,442:0,3

5

ID: 91879

Regn ut:

2,5:1000134,24:101176:7

6

ID: 91894

Regn ut. Oppgi svaret med to desimaler.

146:713,5:7462:9

7

ID: 91908

Regn ut:

16:2(162):(22)(163):(23)(164):(24)(165):(25)

Ser du et mønster? Klarer du å forstå hvorfor vi ser dette mønsteret? Prøv å bruke den samme ideen til å finne svaret på disse stykkene, ved å multiplisere begge tallene med 10.

123:0,612,4:0,4

8

ID: 91911

Hvor mange hele tall kan du dele 72 med og få et heltall som svar?

9

ID: 91913

Hvor mange ulike hele tall kan du dele 48 med slik at du får et heltall som svar?

10

ID: 91885

Regn ut:

418,2:6754,4:8687,6:9

Fasit

1

ID: 91889
Fasit:

244 (rest 3)
310 (rest 1)
265 (rest 3)

2

ID: 91881
Fasit:

136,54
2456
0,0145

3

ID: 91882
Fasit:

0,157
398
0,0027

4

ID: 91907
Fasit:

Alle de fem første stykkene har løsning 7.

70
140

5

ID: 91879
Fasit:

0,0025
13,424
168

6

ID: 91894
Fasit:

20,86
1,93
51,33

7

ID: 91908
Fasit:

Alle de fem første stykkene har løsning 8.

205
31

8

ID: 91911
Fasit:

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 og 72, det vil si 12 ulike tall.

9

ID: 91913
Fasit:

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 og 48, det vil si 10 ulike tall.

10

ID: 91885
Fasit:

69,7
94,3
76,4