Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 90083

 Et rektangel har sider AB = CD = 12 cm og BC = DA = 5 cm. Konstruer rektangelet. Avsett E på AB slik at AE = 7 cm. Merk av punktet F, som ligger i rektangelet, 4 cm fra DA og samtidig 2 cm fra AB. Regn ut omkrets og areal av femkanten AECFD(A).

 

2

ID: 90070

I en figur ABCD er AB og CD parallelle (AB || CD)

AB=BC=5 cm, CD = 7cm, og korteste avstand mellom AB og CD er 3 cm.

a)      Konstruer figuren.

b)      Hva heter figuren?

c)      Regn ut areal og omkrets.

3

ID: 90068

a) Konstruer et parallellogram med sider 5cm og 8cm, og der A=60.

    Regn ut høyden og arealet.

b)   Samme oppgave som a), men med A=120.

c) Konstruer et parallellogram ABCD der AB=CD=7cm og BC=DA=5cm. Høyden fra D ned på AB treffer AB i E, og ED=4cm. Regn ut omkrets, areal og linjestykket AE.

4

ID: 90066

(CE = 10)

 

a)      Hva heter figuren over? AB || CD

b)      Regn ut omkrets og areal.

c)      Konstruer figuren.

Fasit

1

ID: 90083
Fasit:

Omkretsen er ca 32,6 cm.  Arealet er 29,5 cm2. 

2

ID: 90070
Fasit:

b) Et trapes. Flere løsninger? (Kan linjestykke AD variere i lengde ettersom hvordan du tegner BC(to måter å gjøre dette på))

c) Areal 18 cm2. Omkrets 20,6 cm. (Siden AD er ca 3,6 cm) – Eller: Omkrets 23,7 (AD er ca 6,7 cm)

3

ID: 90068
Fasit:

a) Høyde 4,33 cm, Areal 34,6 cm2 

b) Som a) (Hva er forskjellen på figurene i a) og b)?)

c) Var det flere løsninger? Hvordan presisere?

    Omkrets 24 cm. Areal 28 cm2. AE = 3 cm.

4

ID: 90066
Fasit:

a) Trapes 

b) Omkrets ca 49,33 - Areal ca 82,25  (BC er ca 9,43 og ED ca 4,9)