Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 86880

Still opp og regn ut:

23428=38653=39516=25470=

2

ID: 86932

To av disse tallene har differanse 17, hvilke er det?

23,8,37,30,40

3

ID: 86918

Hvilke tall mangler?

312......=299......14=136185......=169

4

ID: 86919

Hvilke tall mangler?

246......=230......33=67370......=341

5

ID: 86879

Regn ut i hodet:

13012=2405=9516=12522=

6

ID: 86916

Hvilke tall mangler?

45......=16......23=4460......=43

7

ID: 86876

Regn ut i hodet:

458=4518=4528=4538=

8

ID: 86967

Thea skal kjøre 140 km. Hvor langt har hun igjen når hun har kjørt 24 km?

9

ID: 86936

To av disse tallene har differanse 32, hvilke er det?

11,76,44,27,53

10

ID: 86883

Still opp og regn ut:

24453=18432=38278=27419=

Fasit

1

ID: 86880
Fasit:

206, 333, 379, 184

2

ID: 86932
Fasit:

23 og 40

3

ID: 86918
Fasit:

13, 150, 16

4

ID: 86919
Fasit:

16, 100, 29

5

ID: 86879
Fasit:

118, 235, 79, 103

6

ID: 86916
Fasit:

29, 67, 17

7

ID: 86876
Fasit:

37, 27, 17, 7

8

ID: 86967
Fasit:

116 km

9

ID: 86936
Fasit:

44 og 76

10

ID: 86883
Fasit:

191, 152, 304, 255