Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 82820

Forenkle uttrykket x210x+25x5 bare ved å se på det.

2

ID: 35111
Faktoriser uttrykket hvis det er mulig ved å gjøre kvadratet fullstendig.

4x24x+1

3

ID: 27821
Faktoriser i teller og nevner, og forkort brøken.

2x24x2x

4

ID: 82810

Faktoriser x2+4x+4.

5

ID: 27997
Faktoriser uttrykket ved blant annet å bruke tredje kvadratsetning.

4a29b2

6

ID: 35272
Faktoriser uttrykket:

x2 + 14x + 49

7

ID: 35468
Du skal lage et fullstendig kvadrat av et generelt andregradsuttrykk. Faktoriser uttrykket

ax2 + bx + c

ved å sette a utenfor en parentes. Det som nå er inni parentesen, bygger du ut til et fullstendig kvadrat.

8

ID: 35224
For hvilke verdier av c er det mulig å faktorisere uttrykket x23x+c ?

9

ID: 27995
Faktoriser uttrykket ved blant annet å bruke tredje kvadratsetning:

x2y2

10

ID: 27839
Faktoriser i teller og nevner, og forkort brøken:

x2y2x+y

Fasit

1

ID: 82820
Fasit:

(x-5)

2

ID: 35111
Fasit:
(2x+1)2

3

ID: 27821
Fasit:
x - 2

4

ID: 82810
Fasit:

(x+2)2

5

ID: 27997
Fasit:
(2a3b)(2a+3b)

6

ID: 35272
Fasit:
(x + 7)2

7

ID: 35468
Fasit:
a(x+b2a)2+cb24a=a(x+b2a)2+4acb24a

8

ID: 35224
Fasit:
c94

9

ID: 27995
Fasit:
(x+y)(xy)

10

ID: 27839
Fasit:
xy