Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 82758

Løs ulikheten 3x2+2x+2<2x2+x+4 ved regning.

2

ID: 35278

Løs ulikeheten:
x24x+4>0

3

ID: 82756

Løs ulikheten x24x3x2120 ved regning.

4

ID: 82709

Løs ulikheten x23x4>0.

5

ID: 49678

Løs ulikheten

42x1>x+2

6

ID: 82742

Løs ulikheten 2x2+25x.

7

ID: 49674

Løs ulikheten

1x>x

8

ID: 82695

Løs ulikheten (x+5)(x2)>0 ved regning.

9

ID: 82711

Løs ulikheten 2x25x+2<0.

10

ID: 82770

Stefan løste ulikheten x26x>5 på følgende måte:

x26x+5<0(x1)(x5)<0

og han satte opp skjema som så slik ut

Svaret til Stefan er 1<x<5.

Er dette riktig? Begrunn svaret ditt.

Fasit

1

ID: 82758
Fasit:

2<x<1

2

ID: 35278
Fasit:
Alle x2

3

ID: 82756
Fasit:

x<2 og 0x<2 og x4

4

ID: 82709
Fasit:

x>4 og x<1

5

ID: 49678
Fasit:

x<3574 og 12<x<3+574

6

ID: 82742
Fasit:

x12 og x2

7

ID: 49674
Fasit:

0<x<1 og x<1

8

ID: 82695
Fasit:

x<5 og x>2

9

ID: 82711
Fasit:

12<x<2

10

ID: 82770
Fasit:

Nei, når man legger til eller trekker fra et tall, skal ikke ulikhetstegnet snus.