Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 81490

Finn verdiene uten å bruke lommeregner:

1) lg 0,1

2) lg 0,01

2

ID: 35346
Regn ut og skriv svaret som et desimaltall eller et helt tall.

510291043103

3

ID: 51109

Regn ut uten lommeregner:

a) (53)13533153(5123)

b) 24212(3)1(3232)222 

4

ID: 28018
Skriv så enkelt som mulig uten å bruke digitalt verktøy:

212414813

5

ID: 28277
Arealet av et trapes er gitt ved

A=a+b2h
der a og b er lengden av de parallelle sidene og h er avstanden mellom sidene. Finn formelen for a.

6

ID: 34814
Løs ligningen og sett prøve på svaret:

2x+2=3x+7

7

ID: 81986

Regn ut og skriv så enkelt som mulig.

823(8)23813

8

ID: 28003
Regn ut uten å bruke digitalt verktøy:

323331

9

ID: 51043

Regn ut uten bruk av lommeregner:

a) 2322

b) 5755

c) 42240

d) 36703611511540212

10

ID: 34820
Løs ligningen:

x2(1+x3)=x+16

Fasit

1

ID: 81490
Fasit:

1) -1

2) -2

2

ID: 35346
Fasit:
1.5

3

ID: 51109
Fasit:

a) 9

b) 916

4

ID: 28018
Fasit:
4

5

ID: 28277
Fasit:
a=2Ahb

6

ID: 34814
Fasit:
X=1

7

ID: 81986
Fasit:

12

8

ID: 28003
Fasit:
34= 81

9

ID: 51043
Fasit:

a) 2

b) 25

c) 32

d) 1

 

10

ID: 34820
Fasit:
X = 1