Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 52262

Løs likningssettene.

a) [8r=115s5r=15+5s]
b) [10u=2v+30u=2v+14]

2

ID: 52265

Løs likningssettene.

  1. [8r1=3t8r+1=9t]
  2. [7g=312h17g=17+2h]

3

ID: 51593

Løs likningssettet [5x+2y3=44x+y=2]

4

ID: 120074

Løs likningsettet grafisk.

 2(3x)y13y+2=3x2 

5

ID: 126228

Petter kjøper en ny PC og vil selge den gamle. Den nye PC-en er verdt tre ganger verdien av den gamle. Differansen mellom verdiene på de to PC-ene er på 10500 kr. Hvor mye koster den nye PC-en og den gamle PC-en?

6

ID: 120081

Løs likningsettet grafisk.

 y+2x22xy=3 

7

ID: 52258

Løs likningssettet [3xy=17y=82x]

8

ID: 126473

Kristian tjener 3500 kr mindre enn Joakim i måneden, og til sammen tjener de 44500 kr i måneden. Dersom Kristian betaler 29% skatt og Joakim betaler 30% skatt, hvor mange kr er det hver må betale hver måned i skatt?

9

ID: 52261

Løs likningssettene.

  1. [m+4n=6m2n=18]
  2. [3k+5p=93kp=9]

10

ID: 126220

Otto og Bjørn handler på to forskjellige butikker, og differansen mellom det Otto kjøper for og det Bjørn kjøper for er på 1600 kr. Bjørn kjøper halvparten så mye som Otto. Hvor mye handler hver av de for?

Fasit

1

ID: 52262
Fasit:

a) r=2, s=-1

b) u=-4,v=5

2

ID: 52265
Fasit:
  1. r=14,t=13
  2. g=2,h=812

3

ID: 51593
Fasit:

x=167,y=787

4

ID: 120074
Fasit:

5

ID: 126228
Fasit:

Ny: 15750 kr
Gammel: 5250 kr

6

ID: 120081
Fasit:

7

ID: 52258
Fasit:

x = 5, y = - 2

8

ID: 126473
Fasit:

Joakim: 7200 kr
Kristian: 5945 kr

9

ID: 52261
Fasit:
  1. n = - 2, m = 14
  2. p = 3, k = - 2

10

ID: 126220
Fasit:

Otto: 3200 kr
Bjørn: 1600 kr