Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 50821

Punktet C kan forflyttes langs linjestykket DE.

a) Vis at arealet av ΔABC er gitt ved A(x)=10xx24.

b) Hva blir det største arealet trekanten kan ha?

2

ID: 49616

I parallellogrammet ABCD er ABCD og AB = 4882 mm, AD = 3473 mm og BAD = 72,38°. Finn arealet av parallellogrammet.

3

ID: 49579

I trekant PQR er PQ = 14,  QR = 12 og  PR=  8.  Arealet av trekanten er 48. Finn B.

4

ID: 50805

a) Bruk arealformelen A=gh2 til å vise at arealet av trekanten er A=ba2b242.

b) Vis at sinv=a2b24a.

c) Vis at arealet av trekanten også er gitt ved A=12absinv.

5

ID: 51105

Jordas radius er 6,378106 m. Hva er overflaten i kvadratmeter? 

6

ID: 35802

?ABCD er et parallellogram der AB og DC er parallelle sider. A=60o, AB = 8 dm og AD = 6 dm.

Finn arealet av parallellogrammet.

7

ID: 35799

I ΔABC erA = 42,3°, AB = 12,3 cm og AC = 10,1 cm. Regn ut arealet av trekanten.

8

ID: 49637

På figuren er linja l og m parallelle. Finn arealet av firkant ABCD.

9

ID: 49578

I ΔABC er AB = 14 cm, BC = 12 cm og AC = 8 cm. Arealet av trekanten er 48 cm2.
Finn A.

10

ID: 49564

Finn arealet av ΔABC når A = 68°, C = 22° og AB = 33,3

Fasit

1

ID: 50821
Fasit:

b) A=6,25

2

ID: 49616
Fasit:

16,16 m2

3

ID: 49579
Fasit:

B = 31°

4

ID: 50805
Fasit:

5

ID: 51105
Fasit:

5,1121014 m2

6

ID: 35802
Fasit:

41,6 dm2

7

ID: 35799
Fasit:

41,8 cm2

8

ID: 49637
Fasit:

214,0 m2

9

ID: 49578
Fasit:

A = 59°

10

ID: 49564
Fasit:

1372,4