Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 49682

Løs likningssettet

[3x+5y=343x+7y=44]

2

ID: 35154
Løs ligningssettet ved regning:

[x2+5x+y=64x+2y=5]

3

ID: 35592
Løs likningssettet med addisjonsmetoden:

[2x=2y4x+y=4]

4

ID: 51731

En fotballklubb i laveste divisjon skal avslutte sesongen med en skikkelig fest. Leie av lokale koster  a kr. I tillegg vil utgifter til servering komme på b kr per person. Kun spillerne som kommer på festen skal være med å betale.

a) Vis at prisen per person blir

    P(x)=ax+b,

der x er antall personer som deltar på festen.

b) Hvis 20 spillere møter opp, koster festen 10800 kr. Dersom hele spillerstallen og treneren møter opp, totalt 25 personer, vil prisen per person bli 480 kr. Finn a og b.

5

ID: 90107

Asra kjøpte to kg bananer, fire flasker brus og et kg epler og betalte 83 kroner. Bente kjøpte et kg bananer, to flasker brus og tre kg epler. Hun betalte 74 kroner. Caspar kjøpte fire kg bananer, fem flasker brus og et kg epler for 117 kroner. Hvor mye kostet en flaske brus? (Og et kg epler og et kg bananer?)

6

ID: 90099

Ane og Ba handlet. Ane kjøpte tre poser seigdamer og fem poser sure tær for til sammen 45,50 kroner. Ba kjøpte fire poser seigdamer og to poser sure tær. Hun betalte 42 kroner. Hvor mye kostet en pose seigdamer?

7

ID: 35590
Løs likningssettet med addisjonssetningen:

[10x+6y=55x4y=1]

8

ID: 27909
Løs ligningssettet:

[xy=102x+y=23]

9

ID: 34845
Løs ligningssettet ved hjelp av lommeregneren:

[x+2y=2x+y=2]

10

ID: 27915
Løs ligningssystemet:

[xy=2x2y2=24]

Fasit

1

ID: 49682
Fasit:

x=3,y=5

2

ID: 35154
Fasit:
ingen løsning.

3

ID: 35592
Fasit:
x = 1 og y = 3

4

ID: 51731
Fasit:

a = 6000 kr, b = 240 kr

5

ID: 90107
Fasit:

Brus koster 12 kr, epler 13 kr og bananer 11 kr.

6

ID: 90099
Fasit:

Seigdamer koster 8,50 kr, sure tær 4 kr. 

7

ID: 35590
Fasit:
x=15 og y=12

8

ID: 27909
Fasit:
x = 6 og y = 17 og omvendt

9

ID: 34845
Fasit:
x=23,y=43

10

ID: 27915
Fasit:
x=7,y=5