Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 49616

I parallellogrammet ABCD er ABCD og AB = 4882 mm, AD = 3473 mm og BAD = 72,38°. Finn arealet av parallellogrammet.

2

ID: 53533

I et rektangel er lengden 3 cm lengre enn bredden. Arealet er 108 cm2. Hva er lengden og bredden til rektangelet?

3

ID: 49590

Finn arealet til ΔABC når AB = 224 cm, AC = 132 cm og A = 28,7°.

4

ID: 51105

Jordas radius er 6,378106 m. Hva er overflaten i kvadratmeter? 

5

ID: 53540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Finn høyden fra C ned på AB.

b) Finn BC og AB.

c) Finn arealet av trekanten.

6

ID: 50867

Finn arealet av ΔABC når:

a) A=40o, AB=7,8 cm og AC=12,0 cm.

b) B=62o, BC=6,5 cm og AB=5,9 cm.

c) C=24o, AC=9,2 cm og BC=15,3 cm.

7

ID: 53721

Finn arealet av figuren; det vil si det samlede arealet av de to trekantene ΔABC og ΔCDE.

8

ID: 49578

I ΔABC er AB = 14 cm, BC = 12 cm og AC = 8 cm. Arealet av trekanten er 48 cm2.
Finn A.

9

ID: 49579

I trekant PQR er PQ = 14,  QR = 12 og  PR=  8.  Arealet av trekanten er 48. Finn B.

10

ID: 90066

(CE = 10)

 

a)      Hva heter figuren over? AB || CD

b)      Regn ut omkrets og areal.

c)      Konstruer figuren.

Fasit

1

ID: 49616
Fasit:

16,16 m2

2

ID: 53533
Fasit:

Bredden er 9 cm, lengden er 12 cm.

3

ID: 49590
Fasit:

1394,6 cm2

4

ID: 51105
Fasit:

5,1121014 m2

5

ID: 53540
Fasit:

a) h = 4,23 cm

b) BC = 5,52 cm og AB = 5,09 cm

c) 10,8 cm2

6

ID: 50867
Fasit:

a) 30,1 cm2

b) 16,9 cm2

c) 28,6 cm2

7

ID: 53721
Fasit:

12,3 cm2.

(Hint: husk at toppvinkler er like store)

8

ID: 49578
Fasit:

A = 59°

9

ID: 49579
Fasit:

B = 31°

10

ID: 90066
Fasit:

a) Trapes 

b) Omkrets ca 49,33 - Areal ca 82,25  (BC er ca 9,43 og ED ca 4,9)