Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 49075

Regn ut og skriv så enkelt som mulig

27x(x2)1(3x)3

2

ID: 35033
Hvor mange ledd består uttrykkene av? Hvilke uttrykk er faktorisert?

a) 2x(x2)+4x
b) x24x+4
c) (x4y)(2xy)
d) (x2)2

3

ID: 82354

Skriv så enkelt som mulig 3(a2+5)b(a23)18(a2+5)7(a23).

4

ID: 35430
La a og b være to vilkårlige tall. Vis at vi alltid har

a2+b22ab
Hva vet vi om tallene a og b dersom det er likhet?

5

ID: 35502
Skriv enklest mulig:

13x2x6

6

ID: 27833
Faktoriser i teller og nevner, og forkort brøken.

2a44a2

7

ID: 35107
Faktoriser uttrykket ved å gjøre kvadratet fullstendig.

x23x+2

8

ID: 34786
Trekk sammen:

2a36a

9

ID: 35174
Regn ut og forkort:

a) 5xx22x+42x4102x
b) x2+3x+1:x23x1

10

ID: 35217
Faktoriser uttrykket:

x23x+2

Fasit

1

ID: 49075
Fasit:

1

2

ID: 35033
Fasit:
a) To ledd. Ikke faktorisert.
b) Tre ledd. Ikke faktorisert.
c) Ett ledd. Faktorisert.
d) Ett ledd. Faktorisert

3

ID: 82354
Fasit:

76b

4

ID: 35430
Fasit:
a = b

5

ID: 35502
Fasit:
12x

6

ID: 27833
Fasit:
a22

7

ID: 35107
Fasit:
(x1)(x2)

8

ID: 34786
Fasit:
4

9

ID: 35174
Fasit:
a) x22x2x+4
b) 1xx+1

10

ID: 35217
Fasit:
(x1)(x2)