Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35782
Bruk lommeregneren og regn ut:

tan 10o

2

ID: 31111

I ΔABC A=90otrekant ABC er vinkel A = 90o. Regn ut ukjente vinkler og ukjente sider når:
A=90o
AB = 3,9 og BC = 4,5

3

ID: 35759
I ΔABC er A=36o, B=90o og AC = 6.8 cm. Finn lengdene av BC og AB.

4

ID: 35914

Finn B.

 

5

ID: 35770
Bruk lommeregneren og finn

cos2.3o

6

ID: 50861

 

På figuren er DAB=51o og CAB=38o. B=90o.

a) Vis at

5,0+xtan51o=5,0tan38o.

b) Bestem x.

7

ID: 35808
Løs ligningene når v er en vinkel mellom 0o og 180o.

a) cosv=0.77

b) cosv=0.23

c) cosv=1

d) 4cosv+3=0

8

ID: 49618

En flaggstang er plassert på toppen av et fjell. Fra et punkt A på bakken måles det 47,9° til toppen av flaggstanga og 39,75° til bunnen. Finn høyden på fjellet dersom flaggstanga er 115,5 dm.

 

9

ID: 49579

I trekant PQR er PQ = 14,  QR = 12 og  PR=  8.  Arealet av trekanten er 48. Finn B.

10

ID: 50830

En bakke har en stigning på 19 %. Hva er stigningsvinkelen?

Fasit

1

ID: 35782
Fasit:
0.1763

2

ID: 31111
Fasit:

AC = 2,2
B = 29,9°
C= 60,1°

3

ID: 35759
Fasit:

BC = 4,0 cm og AB = 5,5 cm

4

ID: 35914
Fasit:

38.0o

5

ID: 35770
Fasit:
0.9992

6

ID: 50861
Fasit:

b) x=2,9 cm

7

ID: 35808
Fasit:
a) 39.6o
b) 103.3o
c) 180o
d) 138.6o

8

ID: 49618
Fasit:

Fjellet er 349,3 dm høyt.

9

ID: 49579
Fasit:

B = 31°

10

ID: 50830
Fasit:

Stigningsvinkelen er 10,8o.