Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35765
I trekant ABC er vinkel A = 90o, AC = 4.8 cm og BC = 7.2 cm. Finn vinkel B og vinkel C

2

ID: 35764
Bruk lommeregneren til å finne vinkelen v når

sinv=1

3

ID: 49258

I ΔABC er AC = 7,2 cm, BC = 6,1 cm og B = 90°.
Finn C.

4

ID: 49614

Finn den største vinkelen i en trekant med sidelengder på 23,06 cm, 20,25 cm og 27,63 cm.

5

ID: 35782
Bruk lommeregneren og regn ut:

tan 10o

6

ID: 35809

En trekant har arealet 7,2 cm2. To av sidene har lengder 4,5 cm og 6,4 cm. Finn vinkelen mellom de to sidene.

7

ID: 35779
I ΔABC er AB = 6.8 cm, AC = 10.2 cm og B=90o.

Finn A

8

ID: 48525

Tre likesidete trekanter med sidelengde s settes sammen til å danne et trapes.

a) Tegn trapeset og vis at omkretsen blir 5s.

b) Bruk én av trekantene til å vise at sin(60o)=s2s24s=32.

c) Vis at arealet av trapeset er A=334s2.

9

ID: 49257

I ΔABC er B= 90°, BC = 6,1 og AC = 7,2.
Finn A.

10

ID: 35776
Konstruer en trekant ABC der AB = 8 cm, A=45o og B=90o.
a) Finn cos 45o ved å måle lengden av sidene i ΔABC.
b) Finn cos 45o på lommeregneren og sammenlign med svaret i oppgave a).

Fasit

1

ID: 35765
Fasit:
B=41.8o,C=48.2o

2

ID: 35764
Fasit:
90o

3

ID: 49258
Fasit:

C = 32°

4

ID: 49614
Fasit:

79°

5

ID: 35782
Fasit:
0.1763

6

ID: 35809
Fasit:
30o eller 150o

7

ID: 35779
Fasit:
48.2o

8

ID: 48525
Fasit:

a) Figuren viser trapeset.

 

 

 

 

 

 

b) Hint: Del én trekant i to med en midtnormal og bruk Pytagoras' setning samt def. av sinus.

c) Hint: Bruk arealsetningen på én trekant og multipliser med tre.

9

ID: 49257
Fasit:

A = 58°

10

ID: 35776
Fasit:

cos 45o = 0,71