Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35762
Bruk lommeregneren til å finne vinkelen v når

sinv=0.87

2

ID: 35777
I ΔABC er A=41.8o, B=90o og AC = 12.5 cm.

Finn lengden av AB og BC.

3

ID: 30941
Finn vinkelen v når v[0o,90o]

cosv=0.1

4

ID: 49608

 

Finn C, rund av til nærmeste hele gradtall.

5

ID: 48604

Vi har en rettvinklet, likebeint trekant med kateter lik x og hypotenus lik h. Den mellomliggende vinkelen mellom x og h, kalles v.

a) Vis at x=22h.

b) Hvor stor er v ?

c) Finn de eksakte verdiene til sin(v) og cos(v) ved hjelp av definisjonene av sinus og cosinus.

6

ID: 29092
Finn hypotenusen når motstående katet er 12 cm og vinkelen er 45o

7

ID: 35754
Bruk lommeregneren og finn

sin 42o

8

ID: 50808

ΔABC er rettvinklet.

Hvor stor er v ?

9

ID: 50827

 

a) Vis at w=u.

b) Vis at sinu=bc og at sinv=de.

c) Vis at sin(u+v)=g+be.

d) Vis at cosu=gd og at cosv=ce.

 

 

 

 

 

 

e) Vis at sin(u+v)=cosusinv+sinucosv.

10

ID: 49636

I figuren er  lm.

 

Finn lengden av DA.

Fasit

1

ID: 35762
Fasit:
60.5o

2

ID: 35777
Fasit:
AB = 9.3 og BC = 8.3

3

ID: 30941
Fasit:
v = 84.3o

4

ID: 49608
Fasit:

C = 84°

5

ID: 48604
Fasit:

b) 45o

c) sin(v)=cos(v)=22

6

ID: 29092
Fasit:
17.0 cm

7

ID: 35754
Fasit:
0,6691

8

ID: 50808
Fasit:

v=8,0o

9

ID: 50827
Fasit:

10

ID: 49636
Fasit:

DA = 13,9 m