Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35746
I en rettvinklet trekant er lengdene av katetene 5 cm og 12 cm. Hvor lang er hypotenusen?

2

ID: 31141
I trekant ABC er AC = 8.4 cm, vinkel A = 42o og vinkel B = 58o.

a) Regn ut lengden av sidene i trekanten.

b) Bestem arealet av trekanten

3

ID: 28934
I en likesidet trekant er sidene 10 cm. Regn ut arealet av trekanten.

4

ID: 53536

 a) Bruk Pytagoras' setning til å vise at B=90o.

b) Finn de andre vinklene i trekanten.

5

ID: 48489

 

På en lekeplass skal det bygges en sklie. Det øverste punktet på sklien skal være 2 m over bakken. Stigen opp til dette punktet danner en vinkel v på 76o med bakken, og det er 3 m fra punktet der sklien berører bakken til stigens fot. Hvor stor vinkel danner sklien med bakken?

6

ID: 35767

I ΔABC er  A = 72,5°, AC = 5,2 cm og BC = 6,3 cm.

a) Finn høyden fra C ned på AB.

b) Finn B og C.

c) Regn ut lengden av AB.

d) Finn arealet av ΔABC

7

ID: 31163
I en firkant ABCD er B=C=ADB=90o. Videre er AB = 4.5 cm og AD = 3.6 cm.

a) Regn ut BD

b) Forklar at firkanten er et trapes og at trekantene ABD og BDC er formlike.

c) Regn ut BC, CD og arealet av trapeset.

d) Firkanten er kart over en tomt. Tomta er på 4 mål = 4000 m2. Regn ut lengden av AB på tomta.

8

ID: 49636

I figuren er  lm.

 

Finn lengden av DA.

9

ID: 30864

a) I trekant KLM er vinkel L rett. KM = 6,8 cm og vinkel K = 36o. Regn ut KL og LM.

b) Vi forlenger LM til et punkt N slik at vinkel MKN = 36o. Regn ut MN og KN

10

ID: 49625

En regulær sekskant har sidekanter på 1 cm. Hvor stort er arealet av sekskanten?

Fasit

1

ID: 35746
Fasit:
13 cm

2

ID: 31141
Fasit:

a) 6.6 cm og 9.8 cm

b) 27.4 cm2

3

ID: 28934
Fasit:
43.3 cm2

4

ID: 53536
Fasit:

b) A=36,9o og C=53,1o.

5

ID: 48489
Fasit:

38,6o

6

ID: 35767
Fasit:

a) 5 cm
b) 51,9o og 55,6o
c) 5,4 cm
d) 13,5 cm2

7

ID: 31163
Fasit:
a) 2.7 cm

c) 2.2 cm, 1.6 cm og 6.6 cm2
d) 111 m

8

ID: 49636
Fasit:

DA = 13,9 m

9

ID: 30864
Fasit:

KL5.5cm,LM4.0cma) KL ≈ 5,5 cm  LM ≈ 4,0 cm
b) KN = 17,8 cm og MN = 12,9 cm

10

ID: 49625
Fasit:

A = 332 ≈ 2,6