Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35459
Bygg dette uttrykket ut til et fullstendig kvadrat:

x2 + 2x + 1

2

ID: 54047

Vi har gitt en funksjon

    f(x)=x2+3x10.

a) Finn nullpunktene til f.

b) Vis at x38x2+21x18=(x2)(x3)2.

c) Vi har gitt en funksjon

    g(x)=x38x2+21x18.

    Løs likningenf(x)=g(x) ved regning.

3

ID: 28230
Regn ut:

(a1)(a+1)(a1)2

4

ID: 35268
Regn ut ved hjelp av første kvadratsetning:

a) (x + 3)2
b) (5 + x)2
c) (3x + 1)2

5

ID: 34710
Bruk en av kvadratsetningene til å regne ut:

2931

6

ID: 28229
Regn ut:

4(2t1)23t(2t+2)2

7

ID: 51780

Bygg ut til fullstendig kvadrat, og finn den minste verdien av y.

a) y=x23x+5

b) y=2x2+2x7

8

ID: 35045
Faktoriser uttrykket:

x25

9

ID: 35044
Faktoriser uttrykket:

x24

10

ID: 35353
Regn ut ved hjelp av andre kvadratsetning:

a) 4(2x - 3)2
b) -3(x - 2)2

Fasit

1

ID: 35459
Fasit:
(x + 1)2

2

ID: 54047
Fasit:

a) x=5x=2

c) x=2x=7±332{0,6286,37

3

ID: 28230
Fasit:
2a - 2

4

ID: 35268
Fasit:
a) x2 + 6x + 9
b) x2 + 10x + 25
c) 9x2 + 6x + 1

5

ID: 34710
Fasit:
899

6

ID: 28229
Fasit:
12t38t228t+4

7

ID: 51780
Fasit:

a) y=114

b) y=152

8

ID: 35045
Fasit:
(x+5)(x5)

9

ID: 35044
Fasit:
(x+2)(x2)

10

ID: 35353
Fasit:
a) 16x2 - 48x + 36
b) -3x2 + 12x - 12