Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35104
Faktoriser uttrykket ved å gjøre kvadratet fullstendig.

x28x+12

2

ID: 48532

I ΔABC er A=38o , mens sidene AB=5,9 og BC=4,3. Bruk cosinussetningen til å vise at AC tilnærmet tilfredsstiller andregradslikningen (AC)29,299AC+16,32=0. Hva blir AC? Tegn figur og forklar hvorfor det blir to verdier.

3

ID: 35170

Løs likningen ved hjelp av faktorisering:

x2 + x = 0

4

ID: 35544
Løs likningen ved regning:

(3x + 1)2 = 36

5

ID: 82322

Høyden h til en ball etter t sekunder etter at det har blitt kastet opp i luften, er gitt som h=16t2+80t+5. Hvor lang tid tar det for ballen å treffe bakken?

6

ID: 35102
Faktoriser uttrykket ved å gjøre kvadratet fullstendig.

2x212x+10

7

ID: 35071
Et kvadrat har arealet 18cm2. Hvor lange er sidene i kvadratet?

8

ID: 82320

Et fly bruker 7 timer og 10 minutter for å gjennomføre tur-retur der en vei er på 2 856 kilometer. Flyet hadde motvind på 112 kilometer i timen den ene veien, mens den andre veien hadde det medvind på 96 kilometer i timen. Finn ut hvor stor fart flyet hadde i luften.

9

ID: 82316

Finn målene til rektangelet som har areal på 1568 m2 hvis lengden er det dobbelte av bredden.

10

ID: 35088
Finn tallet c slik at uttrykket blir et fullstendig kvadrat.

x26x+c

Fasit

1

ID: 35104
Fasit:
(x2)(x6)

2

ID: 48532
Fasit:

AC=2,35 cm eller AC=6,95 cm.

3

ID: 35170
Fasit:
x = 0 eller x = -1

4

ID: 35544
Fasit:
x = 73 eller x = 53

5

ID: 82322
Fasit:

5,06 sekunder

6

ID: 35102
Fasit:
2(x1)(x5)

7

ID: 35071
Fasit:
4.24 cm

8

ID: 82320
Fasit:

835 kilometer

9

ID: 82316
Fasit:

Rektangelet er 56 meter langt og 28 meter bredt.

10

ID: 35088
Fasit:
c = 9