Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 34967
Løs ligningssettet grafisk:

[x+2y=212x+y=1]

2

ID: 34956
Løs ligningssettet grafisk og ved hjelp av lommeregneren:

[y=12x4y=32x]

3

ID: 34965
Løs ligningssettet grafisk:

[3x+4y=16x+y=7]

4

ID: 51112

Løs likningssettene:

a) [3xy=22x+2y=9]

b) [3x+y=522xy=52]

c) [2x+2y=1034xy=0] 

5

ID: 49682

Løs likningssettet

[3x+5y=343x+7y=44]

6

ID: 82330

Beate og Tina kjøpte CD'er og DVD'er på salg der alle CD'ene hadde samme pris og alle DVDene kostet like mye. Beate betalte for 4 CD'er og 3 DVD'er 453,90 kr. Tina brukte 399,90 kr på 5 CD'er og 2 DVD'er. Hvor mye kostet en CD og en DVD i denne butikken?

7

ID: 51731

En fotballklubb i laveste divisjon skal avslutte sesongen med en skikkelig fest. Leie av lokale koster  a kr. I tillegg vil utgifter til servering komme på b kr per person. Kun spillerne som kommer på festen skal være med å betale.

a) Vis at prisen per person blir

    P(x)=ax+b,

der x er antall personer som deltar på festen.

b) Hvis 20 spillere møter opp, koster festen 10800 kr. Dersom hele spillerstallen og treneren møter opp, totalt 25 personer, vil prisen per person bli 480 kr. Finn a og b.

8

ID: 27918
Løs ligningssettet:

[x+2x1=y2x+4y=12]

9

ID: 28295
Løs ligningssettet:

[4x+2y2+x2=15yx=2]

10

ID: 90095

I skolekantina kjøpte Anne to skolebrød og et glass saft og betalte 21 kroner. Birger kjøpte tre skolebrød og to glass saft. Han betalte 34 kroner. Regn ut prisen for et skolebrød og et glass saft.

Fasit

1

ID: 34967
Fasit:
x = -2 og y =0

2

ID: 34956
Fasit:
x = 2 og y = - 3

3

ID: 34965
Fasit:
x = -1 og y =1

4

ID: 51112
Fasit:

a) x=5,y=7

b) x=1,y=12

c) x=13,y=43

5

ID: 49682
Fasit:

x=3,y=5

6

ID: 82330
Fasit:

En CD kostet 41,70 kr og en DVD kostet 95,70 kr.

7

ID: 51731
Fasit:

a = 6000 kr, b = 240 kr

8

ID: 27918
Fasit:
x=2, y=4 eller x=-5, y = 1/2

9

ID: 28295
Fasit:
x = 1, y = 3 eller x=73,y=13

10

ID: 90095
Fasit:

Skolebrød koster 8 kr, saft 5 kr.