Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 34502
Tegn grafen til andregradsfunksjonen og finn nullpunktene ved hjelp av grafen.

g(x)=2x2+6x8

2

ID: 53677

Vi har gitt funksjonene f(x)=2x25x+3 og g(x)=x22x+7.

a) Tegn grafene i samme koordinatsystem.

b) Løs grafisk og ved regning hvor grafene skjærer hverandre.

3

ID: 33265
Funksjonen f er gitt ved f(x)=2x2+x3 der Df=(2,10>
Tegn grafen til f og finn verdimengden.

4

ID: 33766

Løs ligningen:


5x=1125

5

ID: 32852
Benytt det du har lært om konstantleddet og stigningstallet til å tegne de rette linjene gitt ved:

y=2x3y=2x+12y=1.5x+2.5

6

ID: 35690
Tegn grafen til denne funksjonen på lommeregneren. Finn koordinatene til eventuelle topp- og bunnpunkter:

f(x)=4x4x2+2,x5,5

7

ID: 33504

Løs ligningssystemet grafisk:

y=x22x+2x+y=3

8

ID: 82906

Beregn arealet av trekanten du får ved å tegne grafene til

y=2x3+3y=2x3yaksen

9

ID: 33218
Finn ligningen til symmetriaksen til følgende funksjon:

f(x)=x2+2x+2

10

ID: 82918

Bruk grafen til y=x3 til å tegne grafen til y=x3+1. Hva ser du?

Fasit

1

ID: 34502
Fasit:
x = 1 og x = - 4

2

ID: 53677
Fasit:

a) og b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) x=1x=4

3

ID: 33265
Fasit:
Vf=[258,207)


4

ID: 33766
Fasit:
x = - 3

5

ID: 32852
Fasit:

6

ID: 35690
Fasit:
toppunkt: (2,73, 0,73)
bunnpunkt: (-0,73, -2,73)

7

ID: 33504
Fasit:

To løsninger:

x=3.3,y=6.6 

x=0.3,y=5.7 

8

ID: 82906
Fasit:

    6

9

ID: 33218
Fasit:
x = 1

10

ID: 82918
Fasit:

Skjæringspunktet med y - aksen er flyttet med 1. Nullpunktet er ikke (0,0), men (0,1).