Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 31184
I trekant ABC er a = 14, c = 11 og vinkel B = 65o. Finn lengden av b.

2

ID: 35816

Finn de ukjente sidene og vinklene i ΔABC. Undersøk spesielt hvor mange trekanter det er som passer med beskrivelsen.

B=65o,BC=9cm,AC=8cm

3

ID: 48533

Vi har en generell ΔABC.

a) Regn ut BC hvis A=58,3o, AB=12,1 cm og AC=5,7 cm.

b) Regn ut AB hvis C=129o, AC=4,1dm og BC=30,4 dm.

c) Regn ut AC hvis B=24,1o, BC=134 mm og AB=1,20 dm.

4

ID: 49591

I ΔABC er A = 28,7°, AB = 224 cm og AC = 132 cm. Finn BC.

5

ID: 35822
Finn vinklene i ΔPQR trekanten PQR der PQ = 4, PR = 3 og QR = 4

6

ID: 49606

 

Finn A, rund av til nærmeste hele gradtall.

7

ID: 48529

Vis ved hjelp av cosinussetningen at lengden x på figuren oppfyller andregradslikningen

x23,5x4,56=0.

Finn x ved hjelp av løsningsformelen for andregradslikninger.

8

ID: 49594

 Figuren viser et parallellogram. Finn lengden på den lengste diagonalen.

9

ID: 49612

Finn den minste vinkelen i en trekant med sidelengder 35,6 cm, 58,43 cm og 52,23 cm.

10

ID: 48535

Du skal gjerde inn tomten avgrenset av firkanten ABCD på figuren. Du har målt opp sidene  AB=35 m, CD=47 m og diagonalen BD=48 m. I tillegg vet du at ABD=55o og CDA=121o. Hvor mange meter med gjerde trenger du?

Fasit

1

ID: 31184
Fasit:
13.7

2

ID: 35816
Fasit:
Ingen trekant passer.

3

ID: 48533
Fasit:

a) BC=10,3 cm

b) AB=33,1 dm

c) AC=5,48 cm

4

ID: 49591
Fasit:

BC = 125,4 cm

5

ID: 35822
Fasit:
P=68.0o,Q=44.0o,R=68.0o

6

ID: 49606
Fasit:

A = 75°

7

ID: 48529
Fasit:

x=4,51

8

ID: 49594
Fasit:

53,33 cm

9

ID: 49612
Fasit:

Minste vinkel er 37°

10

ID: 48535
Fasit:

Du trenger 180 m med gjerde.