Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 31097

I trekant ABC er AB = 4.4 cm, BC = 3.2 cm og B=90o

a) Finn tanBogtanC
b) Finn AogC

2

ID: 31111

I ΔABC A=90otrekant ABC er vinkel A = 90o. Regn ut ukjente vinkler og ukjente sider når:
A=90o
AB = 3,9 og BC = 4,5

3

ID: 49275

I ΔABC er B = 90°, AB = 7,3 cm og AC = 30,0 cm.
Finn A.

4

ID: 50830

En bakke har en stigning på 19 %. Hva er stigningsvinkelen?

5

ID: 29138
Regn ut vinkelen når hosliggende katet er 6 m og motstående katet er 8 m.

6

ID: 48523

Det skal bygges et svømmebasseng med lengde 25 m. Langs den ene bredden er bassenget 1,20 m dypt, mens det er hele 4,00 m dypt langs den andre bredden. Bunnens helning skal være jevn over hele lengden. Hvilken v skal bunnen i bassenget danne med horisontalplanet?

7

ID: 49276

I ΔABC er BC = 24,0 og AC = 29,7. Vinkel B er rett.
Finn vinkel C.

8

ID: 35754
Bruk lommeregneren og finn

sin 42o

9

ID: 35785
Bruk lommeregneren og regn ut:

tan 60o

10

ID: 49257

I ΔABC er B= 90°, BC = 6,1 og AC = 7,2.
Finn A.

Fasit

1

ID: 31097
Fasit:

a) 0,727 og 1,375

b) 36,0o og 54,0o

2

ID: 31111
Fasit:

AC = 2,2
B = 29,9°
C= 60,1°

3

ID: 49275
Fasit:

A = 76°

4

ID: 50830
Fasit:

Stigningsvinkelen er 10,8o.

5

ID: 29138
Fasit:
53.1o

6

ID: 48523
Fasit:

v=6,39o

7

ID: 49276
Fasit:

Vinkel C = 36°

8

ID: 35754
Fasit:
0,6691

9

ID: 35785
Fasit:
1.7321

10

ID: 49257
Fasit:

A = 58°