Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 29960
Sidene i en trekant er 4, 5 og 8 lengdeenheter. Regn ut vinklene i trekanten.

2

ID: 49612

Finn den minste vinkelen i en trekant med sidelengder 35,6 cm, 58,43 cm og 52,23 cm.

3

ID: 31199
I trekant ABC er AB = 17 cm, AC = 23 cm og vinkel A = 36o.

a) Bestem arealet av trekant ABC.

b) Finn lengden BC.

4

ID: 49594

 Figuren viser et parallellogram. Finn lengden på den lengste diagonalen.

5

ID: 35814
Finn de ukjente sidene og vinklene i ΔABC. Undersøk spesielt hvor mange trekanter det er som passer med beskrivelsen.

A=105o,AB=5,BC=8

6

ID: 49597

Suzann "Tutta" Pettersen slår to slag fra sandbunkeren, som vist på figuren.

 

Hvor langt er det fra sandbunkeren til greenen?

7

ID: 35816

Finn de ukjente sidene og vinklene i ΔABC. Undersøk spesielt hvor mange trekanter det er som passer med beskrivelsen.

B=65o,BC=9cm,AC=8cm

8

ID: 48530

 

Finn alle vinklene i trekanten.

9

ID: 35821
Finn de ukjente sidene og vinklene i trekanten ABC når:

B=120o,AB=5.2cm,BC=4.8cm

10

ID: 30000


I denne oppgaven skal vi regne ut de ukjente vinklene i trekanten. Avgjør på forhånd om vi får to sett løsninger. Det kan være lurt å tegne hjelpefigur.

b = 7,1 cm, c = 4,7 cm, B = 59,4°

Fasit

1

ID: 29960
Fasit:
125.1o,30.8o,24.1o

2

ID: 49612
Fasit:

Minste vinkel er 37°

3

ID: 31199
Fasit:
a) 115 cm2
b) 13.6 cm

4

ID: 49594
Fasit:

53,33 cm

5

ID: 35814
Fasit:

En trekant passer:

C = 37,1° , B = 37,9°, AC = 5,1

6

ID: 49597
Fasit:

246 m

7

ID: 35816
Fasit:
Ingen trekant passer.

8

ID: 48530
Fasit:

19,9o , 140,8o og 19,3o.

9

ID: 35821
Fasit:
AC=8.7,A=28.7o,C=31.3o

10

ID: 30000
Fasit:

34,7o og 85,9o