Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 29075
Finn vinkelen v når hypotenusen AC = 10 cm og den motstående kateten BC = 4 cm.

2

ID: 35912
I trapeset ABCD er AB og CD de parallelle linjene. Videre er AB = 13.1 cm, AD = 8.0 cm og A=53o.

Finn B når vi forutsetter at B er mindre enn 90o

3

ID: 35808
Løs ligningene når v er en vinkel mellom 0o og 180o.

a) cosv=0.77

b) cosv=0.23

c) cosv=1

d) 4cosv+3=0

4

ID: 48524

a) I en rettvinklet trekant har den ene kateten lengden s. Den andre kateten har lengden 4s. Hva blir vinklene i trekanten?

b) I en rettvinklet trekant har den ene kateten igjen lengden s, og hypotenusen har lengden 4s. Hva blir vinklene i trekanten nå?

5

ID: 35790
Bruk lommeregneren og finn vinkelen v når

tanv=5

6

ID: 30952
I trekant ABC er AB = 6.7 cm, vinkel A = 83o og vinkel C = 90o. Regn ut lengden av sidene AC og BC.

7

ID: 35836
Se figuren. Hvor lang er kateten AC i trekanten ABC?

8

ID: 29078
Hypotenusen i en rettvinklet trekant er 15 cm, og vinkel A er lik 35o. Hvor lang er den motstående kateten?

9

ID: 49580

ΔABC er A=90, AC=6 og BC=10.


Finn B.

10

ID: 48525

Tre likesidete trekanter med sidelengde s settes sammen til å danne et trapes.

a) Tegn trapeset og vis at omkretsen blir 5s.

b) Bruk én av trekantene til å vise at sin(60o)=s2s24s=32.

c) Vis at arealet av trapeset er A=334s2.

Fasit

1

ID: 29075
Fasit:
23.6o

2

ID: 35912
Fasit:
65.9o

3

ID: 35808
Fasit:
a) 39.6o
b) 103.3o
c) 180o
d) 138.6o

4

ID: 48524
Fasit:

a) 14,0o  og 76,0o og 90o

b) 14,5o og 75,5o og 90o

5

ID: 35790
Fasit:
v = 78.7o

6

ID: 30952
Fasit:
0.82 cm og 6.65 cm

7

ID: 35836
Fasit:
3.4 m

8

ID: 29078
Fasit:
8.6 cm

9

ID: 49580
Fasit:

B=37

10

ID: 48525
Fasit:

a) Figuren viser trapeset.

 

 

 

 

 

 

b) Hint: Del én trekant i to med en midtnormal og bruk Pytagoras' setning samt def. av sinus.

c) Hint: Bruk arealsetningen på én trekant og multipliser med tre.