Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 28286
For hvilke verdier av p har ligningen

x2+px+25=0

bare en løsning? Finn løsningen til ligningen for disse verdiene av p.

2

ID: 33215
For hvilke verdier av c har ligningen 2x2+6x8=c
i) ingen løsninger?
ii) en løsning?
iii) to løsninger?

3

ID: 35172

Løs likningen ved hjelp av faktorisering:

2x = 8x2

4

ID: 28160
Arealet av en sirkel med radius r er gitt ved A=πr2.
Hva er radius i en sirkel med areal 1m2?

5

ID: 28156
Løs ligningen:

x2=2564

6

ID: 35553
Bygg ut til fullstendig kvadrat og avgjør for hvilke verdier av a likningen nedenfor har to løsninger:

x2 - 4x = a

7

ID: 28186
Løs ligningen ved regning:

2(x4)2=72

8

ID: 49119

Løs likningen ved hjelp av faktorisering

x24x+4=0

 

9

ID: 35061
Løs andregradsligningen:

x2+3=0

10

ID: 35062
Løs ligningen:

x2=9

Fasit

1

ID: 28286
Fasit:
p=10:x=5p=10:x=5p=10:x=5

2

ID: 33215
Fasit:
i) c<252

ii) c=252
iii) c>252

3

ID: 35172
Fasit:
x = 0 eller x = 14

4

ID: 28160
Fasit:
r=1π=ππ0.6m

5

ID: 28156
Fasit:
x=58x=58

6

ID: 35553
Fasit:
a > -4

7

ID: 28186
Fasit:
x=10x=2

8

ID: 49119
Fasit:

x=2 

9

ID: 35061
Fasit:
Ingen reelle løsninger.

10

ID: 35062
Fasit:
x=±3