Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 28275
Løs ligningen:

2(x432)12=(x21)3

2

ID: 53687

For en student koster et månedskort på Oslo Sporveier 430 kr. For et flexikort koster det 160 kr for åtte reiser.

a) Sett opp en funksjon f(x) for prisen per reise med et månedskort, der x er antall reiser per måned.

b) Sett opp en funksjon g(x) for prisen per reise med et flexikort.

c) Hvor mange reiser må du gjøre på en måned for at det skal lønne seg med månedskort?

3

ID: 49148

Løs likningen

1x1=9x+1

4

ID: 34826
Løs ligningen og sett prøve på svaret.

12x335=4+2x5

5

ID: 35192

Løs likning:
3x+12=1x13

6

ID: 82315

Et rektangel er 3 cm lengre enn det trippelte av bredden. Omkretsen er 100 cm. Hvor langt og bredt er rektangelet?

7

ID: 51763

Jens og Erna er 12,6 mil fra hverandre. Jens kjører bil i 64 km/t, mens Erna sykler i 20 km/t. Når møtes Jens og Erna?

8

ID: 82314

Forklar hva en førstegradslikning er for en ungdom og så for en bestefar.

9

ID: 82303

En person maler ferdig et hus på 40 timer, mens en annen bruker 50 timer på samme jobben.. Hvor lang tid vil det ta dem å gjøre jobben sammen? Vis utregning.

10

ID: 34933
Løs ligningen grafisk og ved regning:

2x+1=5

Fasit

1

ID: 28275
Fasit:
x=12

2

ID: 53687
Fasit:

a) f(x)=430x

b) g(x)=20

c) 22 reiser eller mer.

3

ID: 49148
Fasit:

x=108

4

ID: 34826
Fasit:
x = -1

5

ID: 35192
Fasit:
x=125

6

ID: 82315
Fasit:

Rektangelet er 16 cm bredt og 51 cm langt.

7

ID: 51763
Fasit:

Etter 1,5 timer.

8

ID: 82314
Fasit:

9

ID: 82303
Fasit:

Antall timer det tar å male huset sammen: tt40+t50=19t=200t=2009t=2229

Det vil ta dem 22 timer og 14 minutter å male huset hvis de gjør det sammen.

10

ID: 34933
Fasit:
x = 2