Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 28188
Løs ligningen ved regning:

5t2+4t1=0

2

ID: 35101
Legg til et tall på begge sidene av likhetstegnet slik at venstre side blir et fullstendig kvadrat. Bruk dette til å løse ligningen.

x2+4x+5=0

3

ID: 35099
Legg til et tall på begge sidene av likhetstegnet slik at venstre side blir et fullstendig kvadrat. Bruk dette til å løse ligningen.

x2+6x=9

4

ID: 35080
Løs ligningen og sett prøve på svaret.

5x2+3x=0

5

ID: 82322

Høyden h til en ball etter t sekunder etter at det har blitt kastet opp i luften, er gitt som h=16t2+80t+5. Hvor lang tid tar det for ballen å treffe bakken?

6

ID: 27890
Løs følgende ligninger ved regning. Det er ikke sikkert at alle ligningene har løsning.

a) x2+3x=0
b) x2+3x+2=0
c) 2x2+3x+4=0

7

ID: 35134
Løs andregradsligningen og sett prøve på svaret.

2x2+2x12=0

8

ID: 35061
Løs andregradsligningen:

x2+3=0

9

ID: 82321

Avstanden d en gjenstand tilbakelegger i løpet av t sekunder er gitt som d=16t2. Hvor mange sekunder går det hvis en gjenstand tilbakelegger 8100 meter?

10

ID: 35143
Løs andregradsligningen og sett prøve på svaret.

x22x+1=x+1

Fasit

1

ID: 28188
Fasit:
t=15t=1

2

ID: 35101
Fasit:
ingen løsning.

3

ID: 35099
Fasit:
x = -3

4

ID: 35080
Fasit:
x=0 eller x=35

5

ID: 82322
Fasit:

5,06 sekunder

6

ID: 27890
Fasit:
a) x=0 og x=3
b) x=1og x=2
c) ingen reelle løsninger

7

ID: 35134
Fasit:
x=2 eller x = -3

8

ID: 35061
Fasit:
Ingen reelle løsninger.

9

ID: 82321
Fasit:

23 sekunder

10

ID: 35143
Fasit:
x =0 elller x=1