Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 27873
Løs ulikheten:

3(x+1)2(x+2)<2(x1)

2

ID: 82786

Hvilke verdier av x gir reelle verdier av y når y=61x2+144x+144?

3

ID: 35789
Bestem a slik at

a(x1)2+22

4

ID: 49672

Løs ulikheten

x2+2x3>0

5

ID: 34863
Løs ulikheten:

2+3x6(1x2)>0

6

ID: 35261
Lag fortegnsskjema for uttrykket:

x3

7

ID: 34859

Løs ulikheten:

x3<3x1

8

ID: 49677

Løs ulikheten

x+14<2x1

9

ID: 35182

Løs ulikheten:
x438+12<x2+3

10

ID: 27892
Løs ulikheten:

x2<6x

Fasit

1

ID: 27873
Fasit:
x>57

2

ID: 82786
Fasit:

61x2+144x+1440

For alle x.

3

ID: 35789
Fasit:
a0

4

ID: 49672
Fasit:

x<3 og x>1

5

ID: 34863
Fasit:
x>23

6

ID: 35261
Fasit:

7

ID: 34859
Fasit:

x<12

8

ID: 49677
Fasit:

x<3 og 1<x<3

9

ID: 35182
Fasit:
x>232

10

ID: 27892
Fasit:
x<6