Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 126895

Avgjør om utrykket er et annengradsutrykk eller ikke

 (x3)234x2+12(x1)2

2

ID: 126902

Hvilken av grafene (rød, grønn eller blå) viser funksjonen:

 f(x)=2x2+4

3

ID: 126897

Avgjør om utrykket er et annengradsutrykk eller ikke

 (x2)2(x+2)2 .

4

ID: 126913

Løs parentesene og trekk sammen:

 12(x+1)2+12(x1)2 .

5

ID: 126541

Løs andregradslikningen grafisk:

 x2x6=0

6

ID: 126894

Avgjør om utrykket er et annengradsutrykk eller ikke

 (x4)3(x+2)3 .

7

ID: 126914

Løs parentesene og trekk sammen:

 (x2)(x+3)(x+1)(x+3)+x2 .

8

ID: 126937

Tegn grafen til funksjonen

 f(x)=(x1)(x+5).

Finn nullpunktene.

9

ID: 126516

Bestem hvilken funksjon som er proposjonal, omvendt proporsjonal og hvilken som er en kvadratisk funksjon.

a: y=6x

b: y=x2+2x+1

c: y=x23

10

ID: 126526

Bestem hvilken funksjon som er proposjonal, omvendt proporsjonal og hvilken som er en kvadratisk funksjon.

a:  y=5x2+2x 

b: y=2x 

c: y=3x10 

Fasit

1

ID: 126895
Fasit:

Ja.

2

ID: 126902
Fasit:

Blå.

3

ID: 126897
Fasit:

Ikke.

4

ID: 126913
Fasit:

 x2+1 

5

ID: 126541
Fasit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 x=2 og x=3.

6

ID: 126894
Fasit:

Ja.

7

ID: 126914
Fasit:

 x23x9 

8

ID: 126937
Fasit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nullpunktene: x=5,x=1

9

ID: 126516
Fasit:

Proporsjonal: c

Omvendt proporsjonal: a

Kvadratisk: b

10

ID: 126526
Fasit:

Proporsjonal: c

Omvendt proporsjonal: b

Kvadratisk: a