Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 126583

Løs likningssettet grafisk:

 y=3x23y=2x2+3x3 

2

ID: 126613

Hvilke likningssett ser vi? Finn løsningene.

3

ID: 126888

Gitt den omvendt proporsjonale funksjonen 3x.

En av linjene under tangerer funksjonen, finn hvilken:

 a)y=13x2b)y=3x4c)y=3x 

(Hint: Tegn funksjonen og linjene)

4

ID: 125893

Tegn grafen til funksjonen y=3000x+1500 i et koordinatsystem.

5

ID: 126194

Løs likningssettet grafisk

 y=19x+1y=13x+73 

6

ID: 127047

Se på grafen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Forklar hvorfor funksjonen er proporsjonal. Hva er proporsjonalsfaktoren?

7

ID: 125949

Hva er stigningstallet til grafen?

8

ID: 127127

 12x2+52x3=0 

Hvor mange løsninger har andregradslikningen?

(Hint: Tegn opp grafen.)

9

ID: 126823

Grafen skisserer ulikheten, y...2x+1

 

 

Finn ulikhetstegnet som skal stå istedet for "...".

10

ID: 126236

Shako skal kjøpe ny telefon, han har to alternativer:

1) Betal 2601kr nå og 300kr/måned.

2) Betal 1kr nå og 500kr/måned.

 

Hvor lenge må Shako ha mobil for at begge alternativene skal koste like mye? Løs oppgaven grafisk.

Fasit

1

ID: 126583
Fasit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 x=0,y=3 og x=3,y=24.

2

ID: 126613
Fasit:

Likningssettene vi ser er:

 y=2x+3y=x3 

med løsning:

 x=2y=1 

3

ID: 126888
Fasit:

a)

4

ID: 125893
Fasit:

5

ID: 126194
Fasit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x=3y=43 

6

ID: 127047
Fasit:

Proporsjonalsfaktoren er 25.

7

ID: 125949
Fasit:

-2

8

ID: 127127
Fasit:

2 løsninger

9

ID: 126823
Fasit:

 < 

10

ID: 126236
Fasit:

 

 

 

 

 

 

 

 

Shako må ha mobilen i 13 måneder for at begge alternativene skal koste like mye.