Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 124685

I en rettvinklet trekant er hypotenusen 101, og den ene kateten 99. Hva er den andre kateten?

2

ID: 124760

I trekant ABC er vinkel A rett, AB=16 og BC=34. Hva er AC?

3

ID: 124789

Gunnar er 1,8 m høy, og står 0,5 m unna en vegg. Plutselig velter Gunnar, og stopper i det hodet hans treffer veggen. Gunnar er sterk, og har derfor ikke bøyd kroppen sin i det hele tatt. Hvor høyt oppe på veggen treffer hodet til Gunnar?

4

ID: 124790

Peter skal sette opp et tre meter langt stupebrett. Han er redd for at det kommer til å brekke om han hopper for hardt på det, så han vil sikre det med en vaier fra spissen av brettet. Han har sett seg ut et godt holdepunkt for vaieren fire meter over fotenden av brettet. Hvor lang vaier må han minst kjøpe?

5

ID: 124691

I en rettvinklet trekant er hypotenusen 61, og en katet 11. Hva er den andre kateten?

6

ID: 124751

I trekant ABC er AB=8, BC=10, og vinkel A er rett. Hva er AC?

7

ID: 124755

I trekant ABC er vinkel B rett, AB=85, og AC=157. Hva er BC?

8

ID: 124697

I en trekant er sidene 9, 40, 41. Hva er arealet?

9

ID: 124765

I trekant ABC er AB=185, BC=104, og AC=153. Hva er vinkel C?

10

ID: 124828

Kantina på skolen til Karine er 30m lang, 20 m bred og det er 10 m under taket. Karine skal vaske klær, men har ikke noe godt sted å henge opp klærne sine, så hun sitter og lurer på om ikke hun kunne hengt opp en klessnor i kantina. Hun har mange klær hun skal vaske og vil derfor helst ha den så lang som mulig - hvor lang snor kan hun ha om den skal henge stramt?

Fasit

1

ID: 124685
Fasit:

20

2

ID: 124760
Fasit:

30

3

ID: 124789
Fasit:

1,73 m.

4

ID: 124790
Fasit:

Fem meter.

5

ID: 124691
Fasit:

60

6

ID: 124751
Fasit:

6

7

ID: 124755
Fasit:

132

8

ID: 124697
Fasit:

180. Trekanten er av pytagoras rettvinklet, så katetene står normalt på hverandre.

9

ID: 124765
Fasit:

90 grader.

10

ID: 124828
Fasit:

37,4 m.